Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048119
Súdny exekútor: Mgr. Miloš Dubovec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Popradská
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82106
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421948900705
Orientačné/súpisné číslo: milosdubovecexekutor@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Kristína Bartová
IČO/Dátum narodenia: 2.12.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Vajnorská
Orientačné/súpisné číslo: 57/1320
Názov obce: Bratislava-Nové Mesto
PSČ: 83103
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 28EX 138/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie