Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • R190948
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: ALOHA SLOVAKIA, s. r. o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43905/S
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. 29. augusta 1524/24, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 01 
IČO: 44 011 148
DEŇ ZÁPISU: 04.03.2008
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 43905 / S
Deň zápisu: 04.03.2008,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.06.2022
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Vstup do likvidácie - dátum: 25.02.2020
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 25.02.2020
Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.