Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • R190581
OBCHODNÉ MENO: EAGLE SECURITY, a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3899/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gagarinova 10/A, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 05 
IČO: 35 800 259
DEŇ ZÁPISU: 16.11.2000
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
5. administratívne služby,
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
7. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
8. čistiace a upratovacie služby,
9. reklamné a marketingové služby,
10. prenájom hnuteľných vecí,
11. faktoring a forfaiting,
12. finančný leasing,
13. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
14. poskytovanie služieb informátora,
15. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
16. Zabezpečenie činnosti usporiadateľskej služby na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach
17. Počítačové služby
18. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
19. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
20. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
21. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
22. Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava)
23. Prevádzkovanie detektívnej služby podľa §4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v platnom znení
24. Technik požiarnej ochrany
25. Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
26. Oprava a kontrola požiarnych vodovodov
27. Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
28. Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
29. Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Meno a priezvisko: Mgr. Ľudovít Kóša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Tomislava P. Kolakoviča 7412/7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 19.09.1981, Deň vzniku funkcie: 20.05.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti je vo všetkých veciach oprávnené predstavenstvo. Za predstavenstvo je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Attila Bölcs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šamorínska ulica 835/54, Názov obce: Kvetoslavov, PSČ: 930 41 , Dátum narodenia: 31.07.1979, Deň vzniku funkcie: 24.04.2022
Meno a priezvisko: Tomáš Bölcs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dunajská 1064/49, Názov obce: Šamorín, PSČ: 931 01 , Dátum narodenia: 28.08.1978, Deň vzniku funkcie: 24.04.2022
Meno a priezvisko: Michal Hladký, Bydlisko: Názov obce: Baka 91, PSČ: 930 04 , Dátum narodenia: 11.04.1986, Deň vzniku funkcie: 24.04.2022
AKCIONÁR
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Minárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lúčna 490/9, Názov obce: Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21 
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 200,000000 EUR
AKCIE
Počet: 10 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 20.9.2000 do notárskej zápisnice č. N 677/00, Nz 648/00 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia z 31.5.2004. Spoločenská zmluva z 13.7.2004.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.01.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného IV SECURITY, s.r.o. na nové Security system, s.r.o.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.05.2006, na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.05.2006.
5. Notárska zápisnica č. N 77/2007, Nz 3795/2007, NCRls 3784/2007 zo dňa 30.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene obchodného mena spoločnosti z pôvodného Security system, a.s. na A-Team system, a.s.
6. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 885/2009, Nz 28355/2009, NCRls 28791/2009 zo dňa 21.08.2009. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 263/2010, Nz 10863/2010, NCRls 11040/2010 zo dňa 29.03.2010.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.04.2013.
8. Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 20.05.2013.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2014.
10. Rozhodnutia jediného akcionára z 30.10.2014 a 12.03.2015.
11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice.
12. Notárska zápisnica č. N 37/2016, Nz 7504/2016, NCRls 7705/2016 zo dňa 03.03.2016.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.04.2017.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 08.05.2018
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.04.2022
16. Notárska zápisnica č. N 858/2022, Nz 11919/2022, NCRls 12280/2022 zo dňa 02.05.2022