Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • R190614
OBCHODNÉ MENO: JandL, marketing a reklama, s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 5554/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 
IČO: 31 356 036
DEŇ ZÁPISU: 12.08.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - reklamná a propagačná činnosť,
2. - nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti,
3. - poradenská, konzultačná činnosť v oblasti reklamy a obchodu,
4. - sprostredkovateľská, obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy,
5. - výroba, predaj nenahraných zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, predaj, požičia- vanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazo- vých záznamov,
6. - technicko-organizačné zabezbečenie výstav,
7. - vydavateľská a nakladateľská činnosť,
8. - technická a grafická úprava tlače,
9. - sprostredkovanie v oblasti kultúry a umenia,
10. - technicko-organizačné zabezpečovanie videoprogramov,
11. - prieskum trhu a výskum verejnej mienky,
12. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
13. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
14. organizovanie a usporadúvanie konferencií, kurzov, školení, seminárov, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí,
15. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
16. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
17. výroba a stavba strojov s mechanickým pohonom,
18. prenájom motorových vozidiel,
19. prenájom dopravných zariadení,
20. prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
21. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb,
22. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá najmenej pre päť vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
23. obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
24. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,
25. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
26. vzdelávanie dospelých v rozsahu voľnej živnosti,
27. baliaca činnosť,
28. skladovanie okrem prevádzkovanie verejných skladov,
29. vedenie účtovníctva,
30. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
31. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,
32. automatizované spracovanie dát,
33. výroba a predaj drobných úžitkových predmetov (drevo, plasty, korok, papier, textília, guma),
34. fotografické služby,
35. výroba a predaj reklamných a propagačných médií na základe zmluvy s autorom,
36. poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
37. administratívne práce,
38. ukladanie písomností nearchívnej povahy,
39. systémová údržba softwaru,
40. záznam a archivácia dát na CD ROM,
41. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
42. výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied,
43. interdisciplinárny výskum a vývoj inovácii,
44. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu a experimentálneho vývoja prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Zdút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 3474/67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 09.02.1966, Deň vzniku funkcie: 12.08.1993
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Zdút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Rovnicami 67, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 09.02.1966
Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  13 278,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 12.7.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodnéyo zákonníka č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 11426
2. Prevody obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 18. 1. 1994. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 22. 3. 1994. Starý spis: S.r.o. 11426
3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 7.10.1994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.1994. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.5.1995. Starý spis: S.r.o. 11426
4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29. 12. 1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica N 17/96, Nz 17/96 napísaná dňa 9. 1. 1996 notárom JUDr. Romanom Blahom, osvedčujúca prehlásenie o dodatku k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 11426
5. Zmluva o prevode časti obchodného podielu zo dňa 5.1.1999. Nové, úplné znenie spoločenskej zmluvy spísané dňa 9.1.1999 v súlade s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Z.z., ktorou sa mení aj predchádzajúce obchodné meno J & L Advertising, spol. s r.o.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2004. Ing. Ivan Medvecký, deň skončenia funkcie konateľa: 27.10.2004.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2007.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.7.2012
9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.01.2016.