Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • R190778
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Zámostie Trenčín alebo skrátene "PD Zámostie Trenčín"
ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 43/R
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Psotného 11, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 
IČO: 00 207 420
DEŇ ZÁPISU: 01.01.1976
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - oprava poľnohospodárskych strojov;
2. - opravy motorových vozidiel;
3. - podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja;
4. poskytovanie služieb poľnohospodárskou technikou
5. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ľuboš Zverbík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 86/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 12.08.1965, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Michal Habánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Istebnícka 202/80, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 15.12.1980, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Alžbeta Begáňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamarovská 228/93, Názov obce: Zamarovce, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 22.03.1943, Deň vzniku funkcie: 22.03.2018
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Eva Holúbková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chotárna 34/16, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 15.12.1966, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Jaroslav Habánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Široká 86/2, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05 , Dátum narodenia: 18.09.1956, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018
Spôsob konania v mene družstva: Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
KONTROLNÁ KOMISIA
Meno a priezvisko: Alena Michalcová, Bydlisko: Názov obce: Drietoma 177, PSČ: 913 03 , Dátum narodenia: 18.02.1965, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018
Meno a priezvisko: Anna Blažková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 1709/55, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01 , Dátum narodenia: 04.04.1936, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018
Meno a priezvisko: Jozef Fraňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záblatská 218/36, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 06 , Dátum narodenia: 10.02.1946, Deň vzniku funkcie: 23.03.2018
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   398 400,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV
   498,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 14. novembra 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Záblatie, Závažie a Zlatovce; Rada Okresného národného výboru v Trenčíne uznesením č. 271 zo dňa 9.12.1975 schválila vznik družstva. Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je: 16.2.1976 /§1 zák. č. 72/70 Zb./ Stanovy: Členská schôdza družstva dňa 16.3. 1989 schválila stanovy prijaté podľa zákona č. 90/88 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 252 Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 zákona č. 513/1991 Zb. a zákona č. 42/1992 Zb. Stanovy družstva boli prijaté členskou schôdzou družstva dňa 1.12.1992 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 252
2. Členská schôdza konaná dňa 31.03.1995 chválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 252
3. Členská schôdza družstva schválila dňa 17.03.1997 zmenu stanov družstva.
4. Členská schôdza družstva schválila dňa 10.3.2000 zmenu stanov v čl. IX. odst. 7 a čl. XX. bod.1./.
5. Predstavenstvo na zasadnutí dňa 9.4.2002 zvolilo podpredsedu. Prvý náhradník do predstavenstva zvolený na výročnej členskej schôdzi dňa 8.3.2001 Anton Brlej sa ujal funkcie člena predstavenstva z dôvodu úmrtia Jozefa Brleja.
6. Výročná členská schôdza dňa 06.03.2003 schválila zmenu stanov.