Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • R190883
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske obchodné družstvo Radola
ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 120/L
SÍDLO:  Názov obce: Radoľa 340, PSČ: 023 36 
IČO: 36 002 178
DEŇ ZÁPISU: 01.05.1996
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
2. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
3. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,
4. - úprava a spracovanie mlieka - Výroba mliečnych výrobkov,
5. - prevádzka mliekarní, výroba masla a syrov,
6. - ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v rekreačných zariadeniach
7. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
8. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
9. Čistiace a upratovacie služby
10. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Karol Poláček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Borová 24, Názov obce: Žilina, Dátum narodenia: 26.10.1947
Spôsob konania v mene družstva: Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda družstva samostatne, alebo ním poverený ďalší člen družstva.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV
   500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Družstvo vzniklo na členskej schôdzi konanej dňa 9.3.1996 prijatím a schválením stanov družstva a zrušením pôvodného Poľnohospodárskeho družstva Radola, so sídlom Kysucké Nové Mesto-Radoľa bez likvidácie. Stary spis: Dr 593
2. Na zasadnutí členskej schôdze dňa 22.12. 2000 bola schválena zmena stanov.
3. Na zasadnutí členskej schôdze dňa 30.12.2002 bola schválená zmena stanov.