Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 114/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.6.2022
  • Značka:
  • R190849
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: SIN. SK, spol. s r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 13619/N
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská bašta 10, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 
IČO: 36 550 639
DEŇ ZÁPISU: 10.12.2002
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 13619 / N
Deň zápisu: 10.12.2002,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 10.06.2022
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 17.07.2021
Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29CbR/97/2020 - 35 zo dňa 01.06.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.06.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti SIN.SK, spol. s r.o., so sídlom Michalská bašta 10, Nové Zámky, IČO: 36 550 639, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 13619/N, bez likvidácie.