Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035747
Súdny exekútor: JUDr. Štefan Kvasnica
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: M.R.Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 582/29B
Názov obce: Myjava
PSČ: 90701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034 230 1544
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@skvasnica.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Vasyl Prystaia
IČO/Dátum narodenia: 28.08.1984
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Lánska
Orientačné/súpisné číslo: 935/31
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 01701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 243EX 71/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Napriek vykonanému šetreniu sa nepodarilo doručiť povinnému Upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie, z toho dôvodu sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí v zmysle §61b ods.3 Exekučného poriadku účinného od 01.04.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.