Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035673
Súdny exekútor: Mgr. Miloš Dubovec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Popradská
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82106
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421948900705
Orientačné/súpisné číslo: milosdubovecexekutor@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Pavel Oravec
IČO/Dátum narodenia: 30.9.1962
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kolísková
Orientačné/súpisné číslo: 12
Názov obce: Bratislava-Karlova Ves
PSČ: 84105
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 28EX 58/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie