Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • R043326
OBCHODNÉ MENO: KROMBERG & Schubert s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11151/N
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priemyselný areál 3206, Názov obce: Kolárovo, PSČ: 946 03 
IČO: 31 398 693
DEŇ ZÁPISU: 13.07.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod
2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod
3. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
4. výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
7. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Jaroslav Hric, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Matice Slovenskej 404/13, Názov obce: Žiar nad Hronom, PSČ: 965 01 , Dátum narodenia: 25.10.1973, Deň vzniku funkcie: 14.04.2016
Meno a priezvisko: Karlo Steffen Zeller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lassallestr. 1, Názov obce: Ingolstadt, PSČ: 85051 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 27.06.1964, Deň vzniku funkcie: 29.09.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Pokiaľ má spoločnosť len jedného konateľa, koná konateľ spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viacerých konateľov, konajú dvaja konatelia spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno/názov: KROMBERG & Schubert Austria GmbH & Co. KG , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ungargasse 111, Názov obce: Oberpullendorf, PSČ: 7350 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 11447 i
Výška vkladu: 8 000 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 8 000 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 000 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.5.1995 pod č. N 74/95, Nz 76/95 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16131 Zmena a dodatok č. 1 zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 219/96, Nz 222/96 zo dňa 11.9.1996, ktorou bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania. Stary spis: S.r.o. 16131 Zmena a dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 72/97, Nz 71/97 zo dňa 19.3.1997 spísanej JUDr. Tatianou Schweighoferovou. Notárska zápisnica N 399/96, Nz 378/96 zo dňa 16.9.1996. Notárska zápisnica č. N 102/98, Nz 96/98 zo dňa 15.4.1998 - dodatok č. 3 k zakladateľskej listine.
2. Prevzatie záväzku na nový vklad zo dňa 15.7.1998. Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine zo dňa 15.7.1998 (not. záp. č. N 206/98, NZ 201/98), ktorým boli ustanovenia zakladateľskej listiny dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
3. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 29.12.1998.
4. Dodatok č. 6 zo dňa 13.5.1999 k zakladateľskej listine (rozšírenie predmetu činností).
5. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 16.2.2001 (not. záp. č. N 63/01, Nz 61/01).
6. Zmena zakladateľskej listiny schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 03.11.2003.