Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Iné oznámenia
  • Podanie:
  • Prerozdelenie kapitálového fondu
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • O000261
Spoločnosť
Obchodné meno: BELL INVEST s. r. o.
Sídlo: Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava Slovenská republika
IČO: 51086565
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka : 122094/B
zverejňuje oznámenie podľa § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka, že
na základe: rozhodnutia valného zhromaždenia
zo dňa: 02. 05. 2022
sa medzi medzi spoločníkov prerozdelí splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov
vo výške: 450 000,00 EUR