Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035751
Súdny exekútor: JUDr. Eva Šteinerová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lipová
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 91501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0327716276
Orientačné/súpisné číslo: eva.steinerova.ml@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jiří Pořízek
IČO/Dátum narodenia: 18.10.1971
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mníchova Lehota
Orientačné/súpisné číslo: 75
Názov obce: Mníchova Lehota
PSČ: 91321
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 340 EX 752/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Podľa príslušných registrov a evidencií pobytu povinného sa aj napriek vykonanému šetreniu nepodarilo zistiť inú adresu pobytu, na ktorú by sa mohlo zaslať Upovedomenie o začatí exekúcie povinnému, preto po uplynutí 3 mesiacov od začatia exekúcie sa doručí predmetné upovedomenie oznámením v Obchodnom vestníku.