Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • R043408
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: GURMET, s. r. o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 74981/L
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 
IČO: 46 472 231
DEŇ ZÁPISU: 21.12.2011
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 74981 / L
Deň zápisu: 21.12.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.05.2022
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 21.05.2021
Právny dôvod zrušenia: Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 44CbR/10/2020 zo dňa 30.03.2021 o zrušení spoločnosti
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 44CbR/10/2020-125 zo dňa 04.05.2022, ktorým súd rozhodol, že obchodnú spoločnosť GURMET, s. r. o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 46 472 231 vymazáva z obchodného registra bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť GURMET, s. r. o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 46 472 231 v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.