Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072067
Súdny exekútor: JUDr. Natália Ďuráková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Bernolákova
Orientačné/súpisné číslo: 1546/32
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 038/5392680
Orientačné/súpisné číslo: natalia.durakova@seznam.cz
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Annamária Pfleger
IČO/Dátum narodenia: 30.09.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Nové Zámky
PSČ: 94001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 342Ex 1017/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vzhľadom na to, že sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo povinnému do 3 mesiacov od začatia exekúcie doručiť upovedomenie o začatí exekúcie, doručuje sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods.3 exekučného poriadku oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia Obchodnom vestníku.