Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072261
Súdny exekútor: Mgr. Nina Banášová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Zelinárska
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82108
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421948081604
Orientačné/súpisné číslo: nina.mistikova@revay.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Branislav Kohár
IČO/Dátum narodenia: 31.03.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Rovniankova
Orientačné/súpisné číslo: 1662/13
Názov obce: Bratislava-Petržalka
PSČ: 85102
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 377 EX 390/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 377 EX 390/2021 na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 1300279283 zo dňa 16.09.2013 vydaného Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktorým sa ukladá povinnému Kohár Branislav, Rovniankova 1662/13, Bratislava-Petržalka, IČO: 43837883, nar. dňa 31.03.1979, zaplatiť pohľadávku 571,01 € oprávnenému Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava - Staré Mesto, IČO: 36284831, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.