Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072093
Súdny exekútor: JUDr. Andrea Farkašová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Drieňová
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82102
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0903272220
Orientačné/súpisné číslo: andrea.farkasova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: CARGO LINK EXPRESS,s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 45649855
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Klincová
Orientačné/súpisné číslo: 37/B
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82108
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 035EX 101/19
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V exekučnom konaní 035Ex 101/19,proti povinnému CARGO LINK EXPRESS,s.r.o., Klincová 37/B, 82108 Bratislava, IČO: 45649855 sa pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Registrovaný súd bezodkladne po uplynutí šesť mesiacov od zverejnenia vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.