Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • R118427
Spisová značka: 23CbR/43/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o zrušení spoločnosti Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/43/2020-11 zo dňa 30.09.2021 zrušil obchodnú spoločnosť: Blue Europa s.r.o., t. č. bez sídla spoločnosti (predtým so sídlom Nová Stráž, Hlavná 30, 945 04 Komárno), IČO: 50 631 250. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2021.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2021
JUDr. Jana Coboriová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : Blue Europe s.r.o.
IČO : 50631250
Adresa : Nová Stráž, Hlavná 30, Komárno 94504 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : ex offo
IČO :
Adresa : , Slovenská republika