Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • R069846
OBCHODNÉ MENO: Poľnohospodárske družstvo Horné Obdokovce
ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 194/N
SÍDLO:  Názov obce: Horné Obdokovce 31, PSČ: 956 08 
IČO: 00 205 150
DEŇ ZÁPISU: 01.01.1973
PRÁVNA FORMA: Družstvo
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - poskytovanie služieb v poľnohospodárstve,
2. - výroba bionafty,
3. - výroba výliskov a kŕmnych zmesí,
4. - nákup a predaj živej poľovnej zveri,
5. - poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,
6. prenájom hnuteľných vecí
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Tamaškovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 14, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 12.02.1962, Deň vzniku funkcie: 19.06.2018
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ivan Struhačka, Bydlisko: Názov obce: Ľutov 82, PSČ: 957 03 , Dátum narodenia: 12.01.1969, Deň vzniku funkcie: 19.06.2018
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Petr Mušinský, Bydlisko: Názov obce: Podlužany 11, PSČ: 935 27 , Dátum narodenia: 28.05.1974, Deň vzniku funkcie: 19.06.2018
Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Lýdia Chrastinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 21, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 18.04.1969, Deň vzniku funkcie: 19.06.2018
Spôsob konania v mene družstva: V mene družstva konajú navonok najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť buď predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a to vrátane právneho úkonu, pre ktorý je predpísaná písomná forma.
KONTROLNÁ KOMISIA
Meno a priezvisko: Ľubomíra Jakubičková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 14/29, Názov obce: Chrabrany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 20.11.1960, Deň vzniku funkcie: 20.06.2020
Meno a priezvisko: Iveta Kovačiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bodok 334, Názov obce: Horné Obdokovce, PSČ: 956 08 , Dátum narodenia: 04.06.1965, Deň vzniku funkcie: 20.06.2020
Meno a priezvisko: Ľubomíra Sedlárová, Bydlisko: Názov obce: Horné Obdokovce 364, PSČ: 956 08 , Dátum narodenia: 18.05.1960, Deň vzniku funkcie: 20.06.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  30 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV
   200,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 4.1.1973 zlúčením JRD:Čermany, Horné Obdokovce a Obsolovce,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy.Rada ONV v Topoľčanoch uznesením č.7/72 zo dňa 12.1.1973 vznik družstva schválila podľa Zák.č.49/59 Zb. Deň,ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra:1.2.1973 (§ 1 Zák.č.72/70Zb.). Stanovy: Členskou schôdzou konanou dňa 22.3.1991 boli v zmysle Zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve prijaté nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 442
2. V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo poľnohospodárske družstvo prefransformované podľa Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva v súlade so Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi družstva dňa 11.12.1992. Stary spis: Dr 442
3. Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 04.06.1996. Stary spis: Dr 442
4. Zmena stanov (dodatok č. 2) schválená členskou schôdzou družstva dňa 26.3.1999.
5. Zmena stanov družstva (dodatok č. 3) schválená členskou schôdzou dňa 23.3.2001.
6. Zmena stanov družstva (doplnok č. 4) schválená členskou schôdzou dňa 8.3.2002.
7. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 29.11.2002.