Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046851
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Ján Gasper
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kalmána Mikszátha
Orientačné/súpisné číslo: 268
Názov obce: Rimavská Sobota
PSČ: 97901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0903595939
Orientačné/súpisné číslo: exekutorbrezno@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: KAJDAN, s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 45665192
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Jakubská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 71
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 45EX 277/2018
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie