Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • R069967

Spoločnosť ADAMAS COMPANY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45087/T-Zbl, so sídlom: F. Kazinczyho 1258/5, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 537 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Adriana Masárová na Grga Pitič, MD & JD Trading, s.r.o.
Dátum doručenia: 24.08.2021

Spoločnosť AGROEKS a. s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10606/T-Zbl, so sídlom: Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36 328 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 05/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021
- Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2021 - 05/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť AXONREAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17471/T-Zbl, so sídlom: Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 274 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť B&K SORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48158/T-Zbl, so sídlom: Veľká Mača 749, 925 32 Veľká Mača, IČO: 53 496 736, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2021
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 25.08.2021

Spoločnosť BAMED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19110/T-Zbl, so sídlom: Javorová 2081/11, 927 01 Šaľa, IČO: 36 688 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výkaz ziskov a strát + súvaha k 31.12.2011
Dátum doručenia: 05.11.2012

Spoločnosť BM SORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48133/T-Zbl, so sídlom: Švermova 1445/35, 924 01 Galanta, IČO: 53 497 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2021
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 25.08.2021

Spoločnosť CONTRATTI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49868/T-Zbl, so sídlom: Lehnice 725, 930 37 Lehnice, IČO: 54 027 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Irena Harcsová
Dátum doručenia: 23.08.2021

Spoločnosť COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 16/T-Zbl, so sídlom: Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica, IČO: 00 168 891, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť CORRASSIONE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49855/T-Zbl, so sídlom: Lehnice 725, 930 37 Lehnice, IČO: 54 025 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Irena Harcsová
Dátum doručenia: 20.08.2021

Spoločnosť Condor realities, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19143/T-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 4, 932 01 Veľký Meder, IČO: 36 692 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021

Spoločnosť Cstudios Software Solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49848/T-Zbl, so sídlom: Boriny 1367/10, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 948 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Ing. Erik Putz
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Balázs Szabómihály
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Ing. Roland Vanyek
Dátum doručenia: 24.08.2021

Spoločnosť Edoni s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44765/T-Zbl, so sídlom: Hlavná 4/15, 927 01 Šaľa, IČO: 51 475 553, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Arif Uzeiri
Dátum doručenia: 19.08.2021
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 19.08.2021
- Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
Dátum doručenia: 19.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Zurap Jakupi na Arif Uzeiri
Dátum doručenia: 19.08.2021
- Zápisnica z VZ z 29.06.2021
Dátum doručenia: 19.08.2021

Spoločnosť GW Property s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48282/T-Zbl, so sídlom: Lúčna ulica 7560/16, 917 01 Trnava, IČO: 51 110 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z MVZ z 03.08.2021
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Ing. Jana Lazárová
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Karol Wolf na Woup Finance, s.r.o.
Dátum doručenia: 17.08.2021

Spoločnosť Gajdos Ventures s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49867/T-Zbl, so sídlom: Golfová 7932/12A, 921 01 Piešťany, IČO: 54 029 082, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Michal Gajdoš
Dátum doručenia: 23.08.2021

Spoločnosť Gustavo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49344/T-Zbl, so sídlom: J.G. Tajovského 5888/18, 917 01 Trnava, IČO: 53 833 287, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Miloš Rajčetić
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Jakub Alchus na Miloš Rajčetić
Dátum doručenia: 18.08.2021

Spoločnosť HPM HEAT SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19786/T-Zbl, so sídlom: Naftárska 1413, 908 45 Gbely, IČO: 36 341 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť He Brews s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41796/T-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 37/3, 921 01 Piešťany, IČO: 51 445 794, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021

Spoločnosť Hotel Jeleň s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25366/T-Zbl, so sídlom: Nám.sv.Michala 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 45 480 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť INVESTIMENTI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49850/T-Zbl, so sídlom: Lehnice 725, 930 37 Lehnice, IČO: 54 023 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Irena Harcsová
Dátum doručenia: 20.08.2021

Spoločnosť JO Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42794/T-Zbl, so sídlom: Budovateľská 542/4, 927 01 Šaľa, IČO: 51 882 698, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť KVR služby s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49856/T-Zbl, so sídlom: Súkenícka 209/2, 922 03 Vrbové, IČO: 53 989 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 05.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 05.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Kamil Vlkovič
Dátum doručenia: 05.08.2021

Spoločnosť LIPSTICK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47036/T-Zbl, so sídlom: Koreničova 699/2, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 606 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.08.2021

Spoločnosť MAD Company s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47125/T-Zbl, so sídlom: Ulica Teodora Tekela 6743/27, 917 01 Trnava, IČO: 52 033 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 26.07.2021
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Alena Pichlerová na Katarína Pichlerová
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Claudio Ardita na Katarína Pichlerová
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Katarína Pichlerová
Dátum doručenia: 17.08.2021

Spoločnosť MB - účto, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49852/T-Zbl, so sídlom: Ganhádžska ulica 2944/9, 931 01 Šamorín, IČO: 54 017 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Mária Beňušová
Dátum doručenia: 17.08.2021

Spoločnosť MD mont SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46843/T-Zbl, so sídlom: Kráľová nad Váhom 595, 925 91 Kráľová nad Váhom, IČO: 52 902 684, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Marek Demeter na MARBOOS - L, s.r.o.
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Mgr. Marek Demeter na Horvathova - D17R46, s.r.o.
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Dr. Ing. Miroslav Slezák
Dátum doručenia: 23.08.2021

Spoločnosť MEDIA INVEST COMPANY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29541/T-Zbl, so sídlom: Ružová 175/8, 909 01 Skalica, IČO: 46 696 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť MESKRO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28993/T-Zbl, so sídlom: Skladová 2, 917 01 Trnava, IČO: 46 567 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021

Spoločnosť METALING, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 656/T-Zbl, so sídlom: Horný Bar 162, 930 33 Horný Bar, IČO: 34 109 498, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2020
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť PRI SYNAGÓGE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49851/T-Zbl, so sídlom: Ulica Halenárska 408/3, 917 01 Trnava, IČO: 53 991 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 17.08.2021
- Znalecký posudok č. 265/2021
Dátum doručenia: 17.08.2021

Spoločnosť PUROTECH, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49863/T-Zbl, so sídlom: Mikovíniho 9548/15, 917 02 Trnava, IČO: 54 028 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Miroslav Horníček
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Felipe Sánchez López
Dátum doručenia: 20.08.2021

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Dojč, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 100/T-Zbl, so sídlom: 906 02 Dojč, IČO: 00 203 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z členskej schôdze z 18.06.2021
Dátum doručenia: 20.08.2021

Spoločnosť Pure Gold, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47481/T-Zbl, so sídlom: Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 257 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 25.08.2021

Spoločnosť Recyclo, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14088/T-Zbl, so sídlom: Ulica Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava, IČO: 36 254 207, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2021

Spoločnosť Rye Island s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40087/T-Zbl, so sídlom: Dunajská 1745/49, 932 01 Veľký Meder, IČO: 50 907 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021

Spoločnosť SICURO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49853/T-Zbl, so sídlom: Lehnice 725, 930 37 Lehnice, IČO: 54 029 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Irena Harcsová
Dátum doručenia: 23.08.2021

Spoločnosť SLOVAK MAK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31714/T-Zbl, so sídlom: Trnavská cesta , 920 41 Leopoldov, IČO: 46 885 072, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Matej Sabo, M. A. na Jurová agro družstvo
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Vladimír Tvaroška
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Réka Világi
Dátum doručenia: 20.08.2021

Spoločnosť SLZATEL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35846/T-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 3, 917 01 Trnava, IČO: 48 148 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Martin Slíž na PEON Corporation, s.r.o.
Dátum doručenia: 24.08.2021

Spoločnosť SOLUZIONE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49849/T-Zbl, so sídlom: Lehnice 725, 930 37 Lehnice, IČO: 54 026 008, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Irena Harcsová
Dátum doručenia: 23.08.2021

Spoločnosť Simpla, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49858/T-Zbl, so sídlom: Rákócziho 1061/19, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 54 022 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Mgr. Štefan Orsolya
Dátum doručenia: 18.08.2021

Spoločnosť Sutton s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49475/T-Zbl, so sídlom: Tőbőréte 275, 929 01 Kútniky, IČO: 53 870 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ z 17.08.2021
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Listina prítomných na VZ 17.08.2021
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z DORIX SK, s.r.o, Bor - and, s.r.o. na Olga Budynska
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Olga Budynska
Dátum doručenia: 20.08.2021

Spoločnosť T&S Company s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49857/T-Zbl, so sídlom: Zavretý kút 42/12, 921 01 Piešťany, IČO: 54 024 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 18.08.2021
- Podpisový vzor konateľa Tomáš Svíčka
Dátum doručenia: 18.08.2021

Spoločnosť Trigonometric, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33884/T-Zbl, so sídlom: Veterná 29, 917 01 Trnava, IČO: 47 633 972, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 27.08.2021

Spoločnosť VIP corp, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36756/T-Zbl, so sídlom: Michalská 2349/11, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 073 648, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Erik Keda
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 20.08.2021
- Zmluva o prevode obchodného podielu z Branislav Mareček na Erik Keda
Dátum doručenia: 20.08.2021

Spoločnosť Viscon Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28475/T-Zbl, so sídlom: Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec, IČO: 46 446 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť Viscon, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15394/T-Zbl, so sídlom: Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 265 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť X-BIONIC® SPHERE a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10684/T-Zbl, so sídlom: Dubová 33/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46 640 134, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 27.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 26.08.2021

Spoločnosť e4 spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23706/T-Zbl, so sídlom: Vajanského 1955/58, 921 01 Piešťany, IČO: 44 741 618, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 28.08.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 28.08.2021

Spoločnosť turn IT on s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41139/T-Zbl, so sídlom: Kolónia 541, 929 01 Kútniky, IČO: 51 230 445, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 24.08.2021
- Úplné znenie zakladateľskej listiny
Dátum doručenia: 24.08.2021