Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • R069697
OBCHODNÉ MENO: FORESPO ARCHÍV a. s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5098/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karloveská 34, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 
IČO: 45 712 379
DEŇ ZÁPISU: 03.09.2010
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. nadobúdanie nehnuteľností vrátane príslušenstva,
2. správa nehnuteľností,
3. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných sližieb spojených s prenájmom nehnuteľností,
5. obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,
6. predaj nehnuteľností,
7. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Babiaková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová dolina 16648/8, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 09 , Dátum narodenia: 20.05.1978, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šimovčík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slivkový sad 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 13.06.1977, Deň vzniku funkcie: 24.07.2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti člen predstavenstva pripojí svoj podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Mgr. Maroš Farkaš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fedákova 4, Názov obce: Bratislava - Dúbravka, PSČ: 841 02 , Dátum narodenia: 28.05.1972, Deň vzniku funkcie: 01.08.2018
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kubisová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Medveďovej 2496/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 04.06.1979, Deň vzniku funkcie: 01.12.2020
Meno a priezvisko: Ing. Gabriel Balog, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Zelinovej 4906/12, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01 , Dátum narodenia: 26.05.1978, Deň vzniku funkcie: 21.04.2021
AKCIONÁR
Obchodné meno/názov: Realitný o.p.f.- 365.invest, správ. spol., a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 621 317
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 540 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 540 000,000000 EUR
AKCIE
Počet: 908 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  5 000,000000 EUR 
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 983/2010, Nz 28770/2010, spísanej dňa 13.08.2010 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 154 – 220a zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 669/2011, Nz 13023/2011, NCRls 13347/2011 zo dňa 11.04.2011.
3. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 923/2011 Nz 20460/2011 zo dňa 06.06.2011
4. Notárska zápisnica N 1221/2011, Nz 28572/2011 zo dňa 4.8.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára - zvýšenie základného imania.
5. Notárska zápisnica č. N 160/2012, Nz 1855/2012 zo dňa 19.01.2012.
6. Rozhodnutie jediného akcionára notárska zápisnica zo dňa 22.06.2012.
7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2012.
8. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 10.10.2013.
9. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2014.
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.12.2017.