Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046999
Súdny exekútor: JUDr. Erik Tóth
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Piaristická
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 037/6542482
Orientačné/súpisné číslo: erik.toth@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Gabriel Bednár
IČO/Dátum narodenia: 20.10.1985
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Modrany
Orientačné/súpisné číslo: 113
Názov obce: Modrany
PSČ: 94633
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 213EX241/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie