Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • R069843
OBCHODNÉ MENO: M&Š Nitra, s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22268/N
SÍDLO:  Názov obce: Veľká Dolina 155, PSČ: 951 15 
IČO: 44 146 124
DEŇ ZÁPISU: 15.05.2008
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Marta Ševčíková, Bydlisko: Názov obce: Veľká Dolina 155, PSČ: 951 15 , Dátum narodenia: 14.03.1970, Deň vzniku funkcie: 15.05.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Marta Ševčíková, Bydlisko: Názov obce: Veľká Dolina 155, PSČ: 951 15 
Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
Meno a priezvisko: Peter Mičo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Májová 280/2, Názov obce: Žilina, PSČ: 013 11 
Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Na obchodný podiel povinného: Peter Mičo, nar. dňa 08.05.1961, bytom Lietavská Lúčka 280/2, spoločníka v spoločnosti M&Š Nitra, s.r.o. so sídlom Veľká Dolina 155, IČO: 44 146 124, bol vydaný dňa 05.03.2012 exekučný príkaz č. k. EX 929/2007-52 na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu, v exekučnom konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Jozefom Kaduchom, so sídlom Dolný Val 30, Žilina, sp. zn. EX 929/2007, oprávneného: Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575 951, o vymoženie sumy: 2.208,46 EUR s príslušenstvom.
2. JUDr. Barbora Božíková Ághová, súdny exekútor, Jaskovský rad 79, 831 01 Bratislava, zrušila exekúciu postihnutím obchodného podielu Petra Miča zo dňa 05.03.2012, EX/929/07, nakoľko dôvody postihnutím obchodného podielu pominuli.