Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • R069768
OBCHODNÉ MENO: V4G Audit, s. r. o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 153760/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 49, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 
IČO: 53 918 291
DEŇ ZÁPISU: 02.07.2021
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. Július Činčala, LL.M, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 3062/29, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 15.05.1978, Deň vzniku funkcie: 02.07.2021
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Janík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zakvášov 1522/34, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 19.06.1976, Deň vzniku funkcie: 02.08.2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Zastupovanie Spoločnosti navonok a konanie za a v mene a na účel Spoločnosti Výkon rozhodnutí Valného zhromaždenia Vybavovanie záležitostí týkajúcich sa riadenia Spoločnosti Výkon všetkých práv a povinností zamestnávateľa voči zamestnancom Spoločnosti Vedenie evidencie o rozhodnutiach Valného zhromaždenia Rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré boli zverené do pôsobnosti konateľa zákonom alebo touto spoločenskou zmluvou
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Bartoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veterná 831/19, Názov obce: Častá, PSČ: 900 89 , Dátum narodenia: 11.04.1984
Výška vkladu:  900,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  900,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Eva Nemšáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Raková 785/47, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91 , Dátum narodenia: 08.10.1982
Výška vkladu:  900,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  900,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Július Činčala, LL.M, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Suché Miesto 3062/29, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 15.05.1978
Výška vkladu:  960,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  960,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Janík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zakvášov 1522/34, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 19.06.1976
Výška vkladu: 3 240,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 240,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.06.2021 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.