Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 169/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 2.9.2021
  • Značka:
  • X046964
Súdny exekútor: JUDr. Pavol Crkoň
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jesenského
Orientačné/súpisné číslo: 7713
Názov obce: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0948428400
Orientačné/súpisné číslo: pavol.crkon@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: RAMTEX, s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 36333115
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Piešťanská
Orientačné/súpisné číslo: 31A
Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 91501
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 331EX 449/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie