Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035617
Súdny exekútor: JUDr. Jana Dobiašová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Ulica A. Dubčeka
Orientačné/súpisné číslo: 78/3558
Názov obce: Holíč
PSČ: 908 51
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0918/873043
Orientačné/súpisné číslo: jana.dobiasova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Velle s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 50853155
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mostná
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Nitra 1
PSČ: 949 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 2624EX 536/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie