Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • R059334

Spoločnosť 4D MODA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35241/N-Zbl, so sídlom: B. Němcovej 4, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 408 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť A-Z Doc, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17016/N-Zbl, so sídlom: SNP 19, 934 01 Levice, IČO: 35 951 397, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AAD STEEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29796/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 14/2440, 934 01 Levice, IČO: 46 343 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ACCOUNTING BK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37611/N-Zbl, so sídlom: Zlatná na Ostrove 166, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 47 855 274, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ACCOUNTING G&G, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32007/N-Zbl, so sídlom: Gorazdova 3638/2, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 723 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AGAT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 1635/1 C, 946 32 Marcelová, IČO: 31 412 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AGIL PLUS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38123/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 51, 935 37 Dolný Pial, IČO: 47 936 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AGRO - BALOGH, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28658/N-Zbl, so sídlom: Semerovo 626, 941 32 Semerovo, IČO: 46 010 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AGRO TECH WINE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42746/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 178/62, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 729 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AGROBOBB & P, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22521/N-Zbl, so sídlom: Tekovská Nová Ves 50, 935 25 Nová Dedina, IČO: 44 141 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AGROSPOL - OK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10131/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 39, 946 02 Čalovec, IČO: 36 519 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AIR FRESH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40474/N-Zbl, so sídlom: Veľké Lovce 299, 941 42 Veľké Lovce, IČO: 50 233 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AK MONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39941/N-Zbl, so sídlom: Hronské Kosihy 264, 935 27 Hronské Kosihy, IČO: 50 100 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AKMB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48017/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 9, 949 01 Nitra, IČO: 52 360 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AKTUAL MEDIA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35712/N-Zbl, so sídlom: Nový Svet 1670/6, 942 01 Šurany, IČO: 47 498 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ALBION TRANSLATIONS s.r.o., v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47698/N-Zbl, so sídlom: Svätoondrejská 14, 945 01 Komárno, IČO: 35 947 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.06.2021
- Podpisový vzor likvidátora
Dátum doručenia: 23.06.2021
- Dodatok k rozhodnutiu jediného spoločníka
Dátum doručenia: 09.07.2021

Spoločnosť ALCATO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31909/N-Zbl, so sídlom: Apátska 169/41, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 46 612 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ALFA Education s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27680/N-Zbl, so sídlom: Tajovského 2526/7, 945 01 Komárno, IČO: 45 885 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ALNOMAX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47730/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 205/51, 941 23 Andovce, IČO: 52 275 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 28.04.2021

Spoločnosť AMKRAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20562/N-Zbl, so sídlom: Červený Hrádok 216, 951 82 Červený Hrádok, IČO: 36 826 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AMSTAVBY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36050/N-Zbl, so sídlom: Čeľadince 40, 956 16 Čeľadince, IČO: 47 551 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ANIMA A.B., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16955/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 118, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 948 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ANT FLOWER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19369/N-Zbl, so sídlom: Jedlíkova 7/2, 949 11 Nitra, IČO: 36 732 974, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AR Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43986/N-Zbl, so sídlom: Jurkovičova 394/12, 949 11 Nitra, IČO: 45 995 869, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ARC Design, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21076/N-Zbl, so sídlom: Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky, IČO: 43 840 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ARTELONIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32094/N-Zbl, so sídlom: Pavla Blahu 15/5179, 940 54 Nové Zámky, IČO: 36 332 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AT STAVBY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21761/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 040 318, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ATEA stavreal, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28172/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 198/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 987 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AUTO JV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50523/N-Zbl, so sídlom: Jána Švermu 30, 934 05 Levice, IČO: 52 911 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AUTO-S-PLUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12994/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 103, 949 01 Nitra, IČO: 36 545 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AUTOCAPITAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27872/N-Zbl, so sídlom: Rozmarínova 18, 945 01 Komárno, IČO: 45 302 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AUTOKAPITAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52028/N-Zbl, so sídlom: Albína Grznára 1690, 955 01 Topolčany, IČO: 44 526 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AUTOŠKOLA AUTOPROGRES spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1758/N-Zbl, so sídlom: Továrnická 3, 955 01 Topoľčany, IČO: 31 426 859, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AUTOŠKOLA BAKAI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42212/N-Zbl, so sídlom: Námestie M.R. Štefánika 926/8, 936 01 Šahy, IČO: 36 713 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť AVG-OGNI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46837/N-Zbl, so sídlom: Malý Harčáš 66, 945 01 Komárno, IČO: 51 995 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Ad Vitam, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32708/N-Zbl, so sídlom: Domadická 46, 935 87 Santovka, IČO: 46 844 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Advokátska kancelária JUDr. Dávid Lenčéš, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47159/N-Zbl, so sídlom: Čajkovského 29, 949 11 Nitra, IČO: 52 134 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Agapé Senior Park a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10558/N-Zbl, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 18, 955 01 Topoľčany, IČO: 53 041 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Agentúra KEXO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27972/N-Zbl, so sídlom: Stummerova 324/5, 955 21 Topoľčany, IČO: 45 939 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Agentúra PROFESA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21615/N-Zbl, so sídlom: Gorazdova 21/437 , 949 01 Nitra, IČO: 43 958 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Agitavio s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37087/N-Zbl, so sídlom: Mierová 343, 951 85 Skýcov, IČO: 47 127 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Agro Báb s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50469/N-Zbl, so sídlom: Veľký Báb 561, 951 34 Báb, IČO: 52 901 904, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AgroAmbra služby s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47725/N-Zbl, so sídlom: Vinohradnícka 135/16, 955 01 Topoľčany, IČO: 52 270 769, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AgroMetal Industry s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39877/N-Zbl, so sídlom: Jarková 946, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 50 087 878, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Agrocapital družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10139/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 13/23, 949 01 Nitra, IČO: 53 044 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Agroslužby Kollárová s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44833/N-Zbl, so sídlom: Preseľany nad Ipľom 104, 936 01 Šahy, IČO: 51 087 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AlarmCOM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39266/N-Zbl, so sídlom: Dóžová 1923/49, 937 01 Želiezovce, IČO: 48 221 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Alba Natura s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31136/N-Zbl, so sídlom: Komenského 21, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 572 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Alergo N+N, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17834/N-Zbl, so sídlom: Ul. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 285 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Ambiella s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54494/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 53 805 895, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 24.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 24.05.2021
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.05.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 24.05.2021

Spoločnosť Andrgraund company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46652/N-Zbl, so sídlom: Nezábudková 2061/8, 955 01 Topoľčany, IČO: 51 951 304, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Anglers, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45066/N-Zbl, so sídlom: Matičná ulica 905/2, 949 11 Nitra, IČO: 51 418 967, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Anix SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43873/N-Zbl, so sídlom: Bajtava 201, 943 65 Bajtava, IČO: 51 052 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť AntonyGest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35411/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 10, 949 01 Nitra, IČO: 47 462 680, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Appelvikens plat o bygg s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48437/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 444 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Atlas Capital s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47303/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská ul. 479/23, 945 01 Komárno, IČO: 51 912 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Autolaky1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42998/N-Zbl, so sídlom: Kpt. Jána Nálepku 1683/88, 934 01 Levice, IČO: 50 819 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Autoškola Chrenko, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32431/N-Zbl, so sídlom: Čermany 159, 956 08 Čermany, IČO: 46 801 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Avety s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49836/N-Zbl, so sídlom: Za Humnami 732/53, 949 01 Nitra, IČO: 52 776 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 09.07.2021
- Rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 09.07.2021
- Súhlas konateľa.asice
Dátum doručenia: 01.07.2021
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 09.07.2021

Spoločnosť B & D Financial s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40926/N-Zbl, so sídlom: Komoča 270, 941 21 Komoča, IČO: 50 321 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť B&C - Bullets and Cartridges s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37037/N-Zbl, so sídlom: Koceľova 1105/1, 949 01 Nitra, IČO: 47 339 276, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť B.J.A. Nature Energy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25489/N-Zbl, so sídlom: Nevädzová 9084/10, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 246 661, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BAKTOMA SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39506/N-Zbl, so sídlom: Pohronská 2846/4, 940 01 Nové Zámky, IČO: 48 331 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BARCA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14948/N-Zbl, so sídlom: Dlhá 118, 949 01 Nitra, IČO: 36 561 720, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BAUMONT SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27654/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 943, 951 15 Mojmírovce, IČO: 45 886 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BAŠKA Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22230/N-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 26, 940 65 Nové Zámky, IČO: 44 139 632, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BBS SOLUTION s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28280/N-Zbl, so sídlom: Széchenyiho 27/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 45 685 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BEGA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13257/N-Zbl, so sídlom: Lehota PD, 951 36 Lehota, IČO: 36 547 654, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BELVENT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52014/N-Zbl, so sídlom: Beša 303, 935 36 Beša, IČO: 53 204 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BERENA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22582/N-Zbl, so sídlom: Poľná 27, 937 01 Želiezovce, IČO: 35 849 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BEST - DEKOR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36680/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 1240, 952 01 Vráble, IČO: 47 589 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BIOZOO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40249/N-Zbl, so sídlom: Hontianske Trsťany 154, 935 86 Hontianske Trsťany, IČO: 50 171 062, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BIS Slovensko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49781/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, IČO: 00 679 500, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 12.07.2021

Spoločnosť BMF Company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26823/N-Zbl, so sídlom: Schurmannova 1205/1 , 949 01 Nitra, IČO: 45 589 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BO-TO-AGRO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10957/N-Zbl, so sídlom: Bruty 173, 943 55 Bruty, IČO: 36 527 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BONUL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11038/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 224, 949 05 Nitra, IČO: 36 528 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BONVENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37462/N-Zbl, so sídlom: Komjatická 1526/89, 940 63 Nové Zámky, IČO: 47 818 549, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BORUM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45761/N-Zbl, so sídlom: T. G. Masaryka 11, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51 734 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BOZOL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39776/N-Zbl, so sídlom: Palatínova 61/7, 945 01 Komárno, IČO: 48 127 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BPS Lipová 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28936/N-Zbl, so sídlom: M. Bercsényiho 316/28, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 46 103 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BR Gastro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25629/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 1, 934 01 Levice, IČO: 45 298 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BRANKO NITRA, a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10502/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 184, 949 05 Nitra, IČO: 48 328 723, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BSTO DEVELOPMENT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14158/N-Zbl, so sídlom: Tyršova 2354/2, 934 01 Levice, IČO: 31 381 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BYSBUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34337/N-Zbl, so sídlom: Chalupkova 363/22, 949 01 Nitra, IČO: 47 173 726, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BeMi realitná kancelária dream s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50884/N-Zbl, so sídlom: Hodálova 3, 949 01 Nitra, IČO: 53 005 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BeMi realitná kancelária franchise s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51653/N-Zbl, so sídlom: Hodálova 3, 949 01 Nitra, IČO: 53 144 660, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BeMi realitná kancelária premium s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53006/N-Zbl, so sídlom: Hodálova 3, 949 01 Nitra, IČO: 53 461 223, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BeMi realitná kancelária target s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52711/N-Zbl, so sídlom: Hodálova 3, 949 01 Nitra, IČO: 53 379 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Beauty salon AR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42244/N-Zbl, so sídlom: Botanická 1716/11, 949 01 Nitra, IČO: 50 651 897, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Benko a brat s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45686/N-Zbl, so sídlom: Nad Hliníkom 9, 942 01 Šurany, IČO: 50 002 945, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Bestway Team , s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49171/N-Zbl, so sídlom: Gaštanová 8, 943 65 Štúrovo, IČO: 52 619 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BigBird s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32253/N-Zbl, so sídlom: Komenského 22, 945 01 Komárno, IČO: 46 777 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Bio&Plast technology, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31878/N-Zbl, so sídlom: Botanická 1720/13, 949 01 Nitra, IČO: 44 135 467, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť BitCompInet s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31950/N-Zbl, so sídlom: Levická 579, 952 01 Vráble, IČO: 46 729 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Black & Orange Division s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54137/N-Zbl, so sídlom: Dyčka 18, 952 01 Vráble, IČO: 48 099 805, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Blencarn s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25759/N-Zbl, so sídlom: Eötvösa 3257/18, 945 05 Komárno, IČO: 45 341 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Blue Topaz Technology Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50111/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 846 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť BoNa-AgroVin, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39443/N-Zbl, so sídlom: Bruty 113, 943 55 Bruty, IČO: 48 315 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Booze, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31046/N-Zbl, so sídlom: Wilsonovo nábrežie 4, 949 01 Nitra, IČO: 46 555 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie o živnostenskom podnikaní
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Zápisnica o valnom zhormaždení
Dátum doručenia: 12.07.2021

Spoločnosť Brinx s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32427/N-Zbl, so sídlom: Komenského 22, 945 01 Komárno, IČO: 46 787 283, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Britenote s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54536/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra, IČO: 53 809 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy´ vzor.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.05.2021

Spoločnosť C a C s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50411/N-Zbl, so sídlom: Ďumbierska 692/5, 949 01 Nitra, IČO: 52 885 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť C4A – Consulting 4 Academy, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49106/N-Zbl, so sídlom: Dolnočermánska 37, 949 01 Nitra, IČO: 52 603 237, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť CALVET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51260/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 3450/55A, 949 01 Nitra, IČO: 52 885 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť CAMGO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41477/N-Zbl, so sídlom: Bizetova 460/6, 949 11 Nitra, IČO: 50 455 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CAPITAL-ALLIANCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52495/N-Zbl, so sídlom: Vágašská 629/32, 951 45 Dolné Lefantovce, IČO: 53 263 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Osvedčenie I.
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Osvedčenie II.
Dátum doručenia: 12.07.2021

Spoločnosť CASA SI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11662/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova ul. 2785/30, 945 05 Komárno, IČO: 36 534 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť CASTRUM CATERING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33854/N-Zbl, so sídlom: Nábrežná 24, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 019 018, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CDPro Slovakia, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3060/N-Zbl, so sídlom: Práce 7, 946 03 Kolárovo, IČO: 31 418 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť CELLULE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38265/N-Zbl, so sídlom: Komjatická 1526/89, 940 63 Nové Zámky, IČO: 48 019 364, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CENTRAL PARK INVESTOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48161/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 3450/55A, 949 01 Nitra, IČO: 52 381 439, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť CFC LOGISTIC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26297/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 140, 949 01 Nitra, IČO: 45 416 478, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CHLADFRUCT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16911/N-Zbl, so sídlom: Dubíkova 2, 949 01 Nitra, IČO: 35 946 598, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CI-FRI-BO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45744/N-Zbl, so sídlom: Hasičská 23, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 733 927, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť COMET Solution, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35907/N-Zbl, so sídlom: Švermová 22, 942 01 Šurany, IČO: 47 441 283, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť COMPANY and CO. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45709/N-Zbl, so sídlom: Bitúnková 10, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51 724 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CON - CHECK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50237/N-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 4338/1, 940 02 Nové Zámky, IČO: 52 830 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CONSI B.L. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25502/N-Zbl, so sídlom: Komenského 64, 943 01 Štúrovo, IČO: 45 239 380, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021
- Úplné znenie zakladateľkej listiny.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021

Spoločnosť CONTO PLUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15428/N-Zbl, so sídlom: Pionierska 2, 934 01 Levice, IČO: 36 565 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť COOL - MONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44580/N-Zbl, so sídlom: Kostolná ulica 164/41, 951 06 Vinodol, IČO: 36 731 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť COREAL, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1792/N-Zbl, so sídlom: Misionárska 6, 949 01 Nitra, IČO: 30 776 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť COUNTRYMAN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45514/N-Zbl, so sídlom: Jókaiho 12/28, 945 01 Komárno, IČO: 51 669 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť CZIKOBA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16278/N-Zbl, so sídlom: Slobody 48, 945 01 Komárno, IČO: 35 921 986, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CZUCZOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40647/N-Zbl, so sídlom: Podzámska 31, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 283 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Caltik Bros. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41189/N-Zbl, so sídlom: Bohatá, Dunajská 2, 947 03 Hurbanovo, IČO: 50 402 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Capital Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44204/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 609/5, 943 00 Štúrovo, IČO: 51 109 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Carisma tv, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16829/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 1 , 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 35 943 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Carpathian Marketing s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54474/N-Zbl, so sídlom: Fraňa Mojtu 281/18, 949 01 Nitra, IČO: 53 706 757, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 07.05.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.05.2021
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.05.2021

Spoločnosť Castle Digital s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51461/N-Zbl, so sídlom: Bočná 4702/46, 940 02 Nové Zámky, IČO: 53 120 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Causa Honesta s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54493/N-Zbl, so sídlom: Hviezdna 22/33, 945 01 Komárno, IČO: 53 805 925, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor a súhlas konateľa.zep
Dátum doručenia: 24.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 24.05.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.05.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 24.05.2021

Spoločnosť Ciao Bella s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25302/N-Zbl, so sídlom: Perecká ul. 2969/21, 934 05 Levice, IČO: 44 996 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Cleanfort &DAG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48078/N-Zbl, so sídlom: Veľká Guta 26, 946 03 Kolárovo, IČO: 52 357 180, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Cleanne Worldwide s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52275/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 145, 943 41 Nová Vieska, IČO: 53 246 365, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Clever solutions s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35370/N-Zbl, so sídlom: Výstavná 13, 949 01 Nitra, IČO: 47 433 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Cod SPV 2, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46806/N-Zbl, so sídlom: Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 52 017 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Constahl s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31831/N-Zbl, so sídlom: Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra, IČO: 44 504 594, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Crews for News s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26960/N-Zbl, so sídlom: Petőfiho 77, 943 01 Štúrovo, IČO: 44 685 475, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Crocuta, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50438/N-Zbl, so sídlom: Priemyselná 3380/23, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 52 908 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť CrossFit Chrenová s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37098/N-Zbl, so sídlom: Chrenovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 47 721 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť D-GENERALLY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31629/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 222, 949 05 Nitra, IČO: 46 673 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť D-TransŠped s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46957/N-Zbl, so sídlom: Marušová 309, 935 33 Nový Tekov, IČO: 52 064 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť D-tax SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39304/N-Zbl, so sídlom: Pod trnkami 27, 949 01 Nitra, IČO: 48 245 143, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť D.T.L Transport & Services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43444/N-Zbl, so sídlom: Diva 168, 943 42 Šarkan, IČO: 50 941 992, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť DAFIDENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32263/N-Zbl, so sídlom: Látečkovej 170/14, 949 05 Nitra, IČO: 46 550 844, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DANTE MB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32404/N-Zbl, so sídlom: Vinárska 1/333, 951 41 Lužianky, IČO: 46 803 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť DARMEX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26214/N-Zbl, so sídlom: Gaštanová 10, 943 01 Štúrovo, IČO: 45 395 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DAROBES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34007/N-Zbl, so sídlom: Kameničná č. 378, 946 01 Kameničná, IČO: 47 079 835, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DARTON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24974/N-Zbl, so sídlom: Ul.Práce 4933, 945 01 Komárno, IČO: 44 820 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DATA ENTER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21115/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 43 830 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť DEBITAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32370/N-Zbl, so sídlom: Komenského 22, 945 01 Komárno, IČO: 46 786 236, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DEMONE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32484/N-Zbl, so sídlom: Železničná 75, 946 14 Zemianská Oľča, IČO: 46 699 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DENTOP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13158/N-Zbl, so sídlom: Topoľčianska 28, 956 07 Veľké Ripňany, IČO: 36 546 798, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DESO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47970/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 5, 949 01 Nitra, IČO: 46 338 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť DM - interior, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24919/N-Zbl, so sídlom: S. H. Vajanského 4, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 779 534, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DOMIT spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29910/N-Zbl, so sídlom: S. H. Vajanského 5659/2, 940 54 Nové Zámky, IČO: 46 352 775, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť DORADO SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34282/N-Zbl, so sídlom: P.Várdayho 21, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 111 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021
- vyhlasenie konatela, podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021
- uplne znenie SZ.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021

Spoločnosť DOUBLEDECKER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50357/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 358/6, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 901 866, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DQ - MARKET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11781/N-Zbl, so sídlom: Mostná 15, 949 01 Nitra, IČO: 36 535 249, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DREVOVÝROBA NITRA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40052/N-Zbl, so sídlom: Jelenecká 26/264, 951 01 Štitáre, IČO: 50 138 448, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť DRYDON s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27520/N-Zbl, so sídlom: Laca Novomeského 20, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 998 953, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť DV - DENT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17165/N-Zbl, so sídlom: Schurmannova 11, 949 01 Nitra, IČO: 35 957 930, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť DYDEX s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26755/N-Zbl, so sídlom: Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, IČO: 45 567 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Daedalus IT Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52885/N-Zbl, so sídlom: Kukučínova 427/41, 942 01 Šurany, IČO: 53 424 123, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Darmoty s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38948/N-Zbl, so sídlom: Golianovo 631, 951 08 Golianovo, IČO: 48 181 765, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Das AUTO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42414/N-Zbl, so sídlom: Kňažická 864/86, 951 97 Žitavany, IČO: 50 691 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 22.04.2021
- Zakladateľská listina - úplné znenie
Dátum doručenia: 22.04.2021
- Výpis zo živnostenského registra
Dátum doručenia: 22.04.2021

Spoločnosť DeTriX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51425/N-Zbl, so sídlom: Hradná 9/24, 945 01 Komárno, IČO: 53 107 284, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 06/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 06/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Dekampo.sk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25389/N-Zbl, so sídlom: Sv. Michala 4, 934 01 Levice, IČO: 44 975 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Deluxia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54031/N-Zbl, so sídlom: Mostná 17, 949 01 Nitra, IČO: 48 083 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Domisoft SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32155/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká cesta 4894, 945 01 Komárno, IČO: 46 760 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Dr. Goňa, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10665/N-Zbl, so sídlom: Potravinárska 6, 949 01 Nitra, IČO: 36 524 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť E & P Cosmétique, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47677/N-Zbl, so sídlom: Južná 284/8, 949 01 Nitra, IČO: 48 054 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť E-commerce company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46828/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 52 029 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť E.B.A. Services, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18446/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 36 291 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EBA Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26615/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 84, 949 01 Nitra, IČO: 44 596 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť EBISO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48512/N-Zbl, so sídlom: Tovarnícka 2104/19, 955 01 Topoľčany, IČO: 52 461 670, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EKOZ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20125/N-Zbl, so sídlom: 242 , 935 27 Podlužany, IČO: 36 794 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ELA INŽINIERING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48296/N-Zbl, so sídlom: Hradná ul. 9/2, 945 01 Komárno, IČO: 52 418 430, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ELE - holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44475/N-Zbl, so sídlom: Jelšovce 478, 951 43 Jelšovce, IČO: 51 211 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ELEKTRO POLLÁK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40778/N-Zbl, so sídlom: J. Stampayho 248/34, 943 42 Gbelce, IČO: 50 293 966, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ELMONSTAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27865/N-Zbl, so sídlom: Čab 98, 951 24 Čab, IČO: 45 901 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ELVED, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15338/N-Zbl, so sídlom: Zváračská 19, 945 01 Komárno, IČO: 35 837 438, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EM & Partners s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50675/N-Zbl, so sídlom: Kalinčiakovo 508, 934 01 Levice, IČO: 52 964 922, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EM HAVETTA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41318/N-Zbl, so sídlom: Klasov 471, 951 53 Klasov, IČO: 50 373 242, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EMMANA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49361/N-Zbl, so sídlom: Farská 327/64, 956 21 Jacovce, IČO: 52 647 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ENER TRANS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50914/N-Zbl, so sídlom: Zalaba 85, 937 01 Zalaba, IČO: 50 061 402, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ENERGYia Boilers, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27645/N-Zbl, so sídlom: Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, IČO: 45 883 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16739/N-Zbl, so sídlom: Krškany (pošta Levice, PSČ 934 01) 38, Krškany (pošta Levice, PSČ 934 01), IČO: 35 939 389, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2020
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ENVIDU s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47601/N-Zbl, so sídlom: Ul. biskupa Királya 2814/21, 945 01 Komárno, IČO: 47 028 530, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Zakladateľská listina spoločnosti ENvIDU sro.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- vzdanie sa funkcie konateľa.asice
Dátum doručenia: 21.05.2021
- vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021

Spoločnosť ENZO LV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27931/N-Zbl, so sídlom: Perecká ul. 2969/21, 934 05 Levice, IČO: 45 939 616, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EQX2, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54514/N-Zbl, so sídlom: Za humnami 44, 949 01 Nitra, IČO: 53 750 969, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Diplom 2.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Diplom 1.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021

Spoločnosť EQX3, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54530/N-Zbl, so sídlom: Za humnami 44, 949 01 Nitra, IČO: 53 753 763, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 27.05.2021

Spoločnosť ES STAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50581/N-Zbl, so sídlom: Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 52 935 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ESD SYSTEMS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24522/N-Zbl, so sídlom: Priemyselný areál 2779, 946 03 Kolárovo, IČO: 44 749 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ESTA-CONSULTING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37338/N-Zbl, so sídlom: Schubertova 23, 937 01 Želiezovce, IČO: 47 780 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ETILS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15117/N-Zbl, so sídlom: Krškanská 21, 949 05 Nitra, IČO: 36 563 285, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11945/N-Zbl, so sídlom: Alekšince 231, 951 22 Alekšince, IČO: 36 536 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť EURON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11865/N-Zbl, so sídlom: Horné Chlebany 34, 956 31 Horné Chlebany, IČO: 36 535 940, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EUROPA HOLDING SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43503/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 650/100, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 50 930 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť EUROPART SR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21632/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká cesta 3, 945 01 Komárno, IČO: 43 902 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť EUROPE CAR SELL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54601/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 52 301 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica o valnom zhromaždení.asice
Dátum doručenia: 01.07.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 01.07.2021

Spoločnosť EUROWELD SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54573/N-Zbl, so sídlom: Viničná cesta 23/21, 935 56 Mýtne Ludany, IČO: 53 830 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.06.2021

Spoločnosť EZE Energy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46319/N-Zbl, so sídlom: Tekovská 2333/1, 934 01 Levice, IČO: 51 862 948, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Eaton s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54581/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 9, 934 01 Levice, IČO: 53 801 571, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.06.2021

Spoločnosť Economic trade company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36476/N-Zbl, so sídlom: Výčapy-Opatovce 131, 951 44 Výčapy-Opatovce, IČO: 47 585 170, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Edumarket s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37469/N-Zbl, so sídlom: Párovská 8, 949 01 Nitra, IČO: 47 816 511, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Ekologické bývanie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23922/N-Zbl, so sídlom: Modrany 178, 946 33 Modrany, IČO: 44 608 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Elefit, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36346/N-Zbl, so sídlom: Šurianky 135, 951 26 Šurianky, IČO: 47 577 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Elektromontáže, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10951/N-Zbl, so sídlom: Horné Štitáre 188, 956 03 Horné Štitáre, IČO: 36 527 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť EmDo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23675/N-Zbl, so sídlom: Ul.práce 448/67, 945 01 Komárno, IČO: 44 508 662, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Emilove sady s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41643/N-Zbl, so sídlom: Za traťou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 50 514 865, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Emoli, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45166/N-Zbl, so sídlom: Ludanská 12, 934 01 Levice, IČO: 51 445 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Empatik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45803/N-Zbl, so sídlom: Pod kalváriou 1218/51, 955 01 Topoľčany, IČO: 51 754 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Energetika SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49827/N-Zbl, so sídlom: Lipovník 94, 956 01 Lipovník, IČO: 52 784 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Energy Friend Home spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40657/N-Zbl, so sídlom: Modrany 178, 946 33 Modrany, IČO: 50 295 535, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Eureco, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13566/N-Zbl, so sídlom: Zimná 411/6, 945 01 Komárno, IČO: 36 550 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Eurona Trade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33678/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra, IČO: 47 030 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Europa Start s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42559/N-Zbl, so sídlom: Nová Stráž, Hlavná 30, 945 04 Komárno, IČO: 50 721 232, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Europe-Napelem s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38267/N-Zbl, so sídlom: Na výhliadke 7, 943 01 Štúrovo, IČO: 48 024 244, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Eurotarget Construction s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46514/N-Zbl, so sídlom: Farská 44, 949 01 Nitra, IČO: 51 917 912, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Everyday ENGLISH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40545/N-Zbl, so sídlom: Bystrá 26, 949 11 Nitra, IČO: 50 260 219, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Excel Tires s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48590/N-Zbl, so sídlom: Jarocká 1250, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 52 471 756, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FANNIZERO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48863/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 544 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FARMOL SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49348/N-Zbl, so sídlom: G. Schoellera 3, 934 01 Levice, IČO: 50 473 484, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2020
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FEDAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31579/N-Zbl, so sídlom: Podzámska 24, 940 61 Nové Zámky, IČO: 46 649 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FEKETE construction s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42815/N-Zbl, so sídlom: Á. Fesztyho 1432/17, 947 01 Hurbanovo, IČO: 50 744 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FEPASIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21368/N-Zbl, so sídlom: Pohranice 190, 951 02 Pohranice, IČO: 43 901 999, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FILKO CARS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38786/N-Zbl, so sídlom: Proletárska 147/29, 935 63 Čata, IČO: 48 085 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FINAL - GB, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28419/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 75/2, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 46 038 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FINANCE AND THE CITY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50886/N-Zbl, so sídlom: Fraňa Kráľa 483/16, 951 97 Žitavany, IČO: 53 014 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FINECA TAX OFFICE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36299/N-Zbl, so sídlom: Pod Hrabinou 15, 949 11 Nitra, IČO: 47 594 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť FINI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49074/N-Zbl, so sídlom: Školská 33, 946 57 Svätý Peter, IČO: 52 589 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FINLAND STAV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21213/N-Zbl, so sídlom: Krátka 176, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 36 854 824, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FONTERRA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42461/N-Zbl, so sídlom: Detvianska 9383/1B, 940 02 Nové Zámky, IČO: 50 603 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FOOD COMPANY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24769/N-Zbl, so sídlom: Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno, IČO: 44 797 397, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FORA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12000/N-Zbl, so sídlom: Zámocká 15, 942 01 Šurany, IČO: 36 536 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FOREST TEAM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28797/N-Zbl, so sídlom: Hontianska cesta 4/657, 936 01 Šahy, IČO: 44 021 658, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FORMA STUDIO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35099/N-Zbl, so sídlom: Svodov 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 47 400 889, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť FP Plus s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32932/N-Zbl, so sídlom: Hradská 27, 941 06 Komjatice, IČO: 46 869 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FRICO - PEPPE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13133/N-Zbl, so sídlom: SNP 21, 936 01 Šahy, IČO: 36 546 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FUSOB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54532/N-Zbl, so sídlom: Dlhá 42, 949 01 Nitra, IČO: 53 814 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 31.05.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 31.05.2021
- podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 31.05.2021

Spoločnosť Facility SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51266/N-Zbl, so sídlom: Červený Hrádok 223, 951 82 Červený Hrádok, IČO: 50 924 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Farma Stráň JK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41428/N-Zbl, so sídlom: Jedľové Kostoľany 484, 951 96 Jedľové Kostoľany, IČO: 50 437 194, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť FerMi Relax s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30942/N-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 5247/23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 530 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Festivitas s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38543/N-Zbl, so sídlom: Moča 196, 946 37 Moča, IČO: 48 088 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Finanzpartner reality dream s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50890/N-Zbl, so sídlom: Hodálova 3, 949 01 Nitra, IČO: 53 003 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Finanzpartner reality franchise s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51630/N-Zbl, so sídlom: Hodálova 3, 949 01 Nitra, IČO: 53 141 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Fist s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51303/N-Zbl, so sídlom: Bardoňovo 102, 941 49 Bardoňovo, IČO: 53 067 363, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Fit & Strong, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37932/N-Zbl, so sídlom: Hodžova 10, 949 01 Nitra, IČO: 47 929 529, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Frtus Winery, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33365/N-Zbl, so sídlom: Kalnická cesta 12, 934 01 Levice, IČO: 46 945 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť G-HOUSE TECHNOLOGY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31855/N-Zbl, so sídlom: Výstavná 19, 949 01 Nitra, IČO: 46 707 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GAMAQUA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37199/N-Zbl, so sídlom: Mederčská 81, 945 01 Komárno, IČO: 47 750 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GANAMED, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39871/N-Zbl, so sídlom: Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 069 799, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GARDIS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27662/N-Zbl, so sídlom: Žilinská 10/116, 949 01 Nitra, IČO: 45 897 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GARÁŽE - NZ, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10082/N-Zbl, so sídlom: Michalská bašta 11, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 793 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť GER-VID s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26612/N-Zbl, so sídlom: Kozmonautov 43, 943 01 Štúrovo, IČO: 45 486 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť GG Logistic Trans s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31778/N-Zbl, so sídlom: Rákocziho 238/26, 945 01 Komárno, IČO: 46 668 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GI-NA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37681/N-Zbl, so sídlom: Svätoondrejská 6, 945 01 Komárno, IČO: 47 858 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 5
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť GILTS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40782/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 36, 946 03 Kolárovo, IČO: 50 292 382, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GLENTONN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48270/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 29/57, 951 61 Čifáre, IČO: 51 903 369, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť GLOBALE INVEST s.r.o. "v konkurze", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17341/N-Zbl, so sídlom: Na strelnici 30, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 35 965 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra 30K/4/2020-213
Dátum doručenia: 18.03.2021

Spoločnosť GM Technologies s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28010/N-Zbl, so sídlom: Rozmarínova 18, 945 01 Komárno, IČO: 45 515 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GO Flying Solutions s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46833/N-Zbl, so sídlom: Generála Klapku 3043/68, 945 01 Komárno, IČO: 51 822 148, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť GOLDENHERTZ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44365/N-Zbl, so sídlom: Madácha 8/2, 945 01 Komárno, IČO: 51 176 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GREENPUNKT-TOP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28823/N-Zbl, so sídlom: Stummerova 1625/100, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 077 804, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť GRIFF Security Agency, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27706/N-Zbl, so sídlom: Bratislavská cesta 3192, 945 01 Komárno, IČO: 36 869 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GROSS SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25505/N-Zbl, so sídlom: Na Hôrke 18, 949 01 Nitra, IČO: 45 265 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GT - TEAM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26522/N-Zbl, so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 3 , 934 01 Levice, IČO: 45 517 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Gabik s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20733/N-Zbl, so sídlom: Komenského 21, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 839 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Garant Autoservis s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42416/N-Zbl, so sídlom: Michal nad Žitavou 13, 941 62 Michal nad Žitavou, IČO: 50 686 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Gazdovský DOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46641/N-Zbl, so sídlom: Marušová 16, 935 33 Nový Tekov, IČO: 51 979 829, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Gazdovský dvor Podhájska s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44426/N-Zbl, so sídlom: Cintorínska 630/32, 941 46 Trávnica, IČO: 51 191 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Gift To Sale s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52600/N-Zbl, so sídlom: Salka 384, 943 61 Salka, IČO: 53 339 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 12/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Gimbó Trans s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34656/N-Zbl, so sídlom: Jesenského 37/13, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 317 086, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Golden Shine Service s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41741/N-Zbl, so sídlom: Petőfiho 108/938, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 539 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť GoldenTools, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50133/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 52 592 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Goltech s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45832/N-Zbl, so sídlom: Úzka 271/19, 941 48 Podhájska, IČO: 51 748 444, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Greenfarm, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46136/N-Zbl, so sídlom: Hosťovce 284, 951 91 Hosťovce, IČO: 51 804 760, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 05.05.2021
- Rozhodnutie jediného spol.
Dátum doručenia: 05.05.2021
- Dodatok č. 2
Dátum doručenia: 05.05.2021
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 05.05.2021
- Rozhodnutie spoločníka
Dátum doručenia: 17.06.2021
- Dodatok č. 3
Dátum doručenia: 17.06.2021
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 17.06.2021

Spoločnosť Grósz Consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53077/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 53 467 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť HALGYN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17494/N-Zbl, so sídlom: Rozmarínová 3, 945 01 Komárno, IČO: 35 971 541, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HALILI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49853/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova 2512/43, 945 01 Komárno, IČO: 52 786 528, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 09.07.2021

Spoločnosť HANAR Investment, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23221/N-Zbl, so sídlom: Cintorínska 8, 935 41 Tekovské Lužany, IČO: 36 860 433, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť HANTON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11444/N-Zbl, so sídlom: Dr. Pantočku 335, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 531 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HARARI RENTAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27810/N-Zbl, so sídlom: Rozmarínova 18, 945 01 Komárno, IČO: 45 918 341, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Úplné znenie Zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021

Spoločnosť HARDCOPY CENTRO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17550/N-Zbl, so sídlom: Jedlíkova 13, 949 11 Nitra, IČO: 35 973 447, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HASS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13652/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 550 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť HERMES, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10652/N-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 3075/26, 940 59 Nové Zámky, IČO: 17 313 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť HIS SPEDITION s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31260/N-Zbl, so sídlom: Kmeťovo 278, 941 62 Kmeťovo, IČO: 46 576 908, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HKL, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10494/N-Zbl, so sídlom: Martinská dolina 17, 949 01 Nitra, IČO: 36 522 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť HMC HOLDING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32304/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 104, 949 05 Nitra, IČO: 46 787 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HOLCON LOGISTICS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39145/N-Zbl, so sídlom: Mierová 21, 941 11 Palárikovo, IČO: 48 242 471, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HOTEL 11 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46874/N-Zbl, so sídlom: Ďurková 11, 949 01 Nitra, IČO: 50 250 205, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HVA-velding, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47797/N-Zbl, so sídlom: ul. M. R. Štefánika 462/7, 934 01 Levice, IČO: 52 253 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť HYDROSERVICE, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14141/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 554 812, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HYKEMONT spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3155/N-Zbl, so sídlom: Považská 18, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 423 736, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HYPERNET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39750/N-Zbl, so sídlom: Čerešňová 369/6, 941 23 Andovce, IČO: 50 051 423, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť HZ Stavby s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42915/N-Zbl, so sídlom: Gergeľova 423/11, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 50 790 030, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Helpbiz s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50625/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 3450/55A, 949 01 Nitra, IČO: 52 933 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Hidro Power s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29062/N-Zbl, so sídlom: F. Fegyvernekiho 1/471, 936 01 Šahy, IČO: 46 186 051, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Hippogriff, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48673/N-Zbl, so sídlom: Čab 134, 951 24 Čab, IČO: 52 496 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť HomeCastle s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47791/N-Zbl, so sídlom: Párovská 1196/28, 949 01 Nitra, IČO: 52 286 088, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Horimex AGRO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42069/N-Zbl, so sídlom: Vnútorná okružná 29/56, 945 01 Komárno, IČO: 47 459 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Hotel Château Belá, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21917/N-Zbl, so sídlom: Belá 1, 943 53 Belá, IČO: 43 999 174, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť House of Art, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43434/N-Zbl, so sídlom: Šalgovce 179, 956 06 Šalgovce, IČO: 50 694 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Hudecová, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19542/N-Zbl, so sídlom: Nám. A. Hlinku 11, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 745 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Hugrekki s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37618/N-Zbl, so sídlom: Riečna 192, 951 07 Malý Cetín, IČO: 47 696 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť I cuccioli di carlotta, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32303/N-Zbl, so sídlom: Ďurkova 12, 949 01 Nitra, IČO: 46 792 147, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť I&R partners, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25814/N-Zbl, so sídlom: Dlhá 40, 949 01 Nitra, IČO: 45 336 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť I-Cont s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30516/N-Zbl, so sídlom: Námestie Kossutha 3087/124, 945 01 Komárno, IČO: 46 474 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ICE GASTRO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14554/N-Zbl, so sídlom: ul. Priateľstva - BAŠTA III 3487, 945 05 Komárno, IČO: 36 558 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť IDSYS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34450/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 2238, 934 01 Levice, IČO: 47 182 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť IE Metal s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45138/N-Zbl, so sídlom: Bartókova 1, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 419 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť IMOP Corporation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40092/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 583/119, 946 56 Dulovce, IČO: 50 154 958, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť INFRA Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50797/N-Zbl, so sídlom: Rázusova 12, 949 01 Nitra, IČO: 52 965 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ING. MARIANNA BELUŠOVÁ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33315/N-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, IČO: 46 942 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť INVEST SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40387/N-Zbl, so sídlom: Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 50 220 276, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ISG Company s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54472/N-Zbl, so sídlom: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra, IČO: 53 805 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 24.05.2021
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 24.05.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 24.05.2021

Spoločnosť ISTRO - HGA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 103/N-Zbl, so sídlom: Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo, IČO: 34 097 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť IT partner, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15368/N-Zbl, so sídlom: Dunajské nábrežie 12 , 945 01 Komárno, IČO: 36 565 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť IT4U Trade&Service s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45660/N-Zbl, so sídlom: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 700 344, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť IVITRANS spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44207/N-Zbl, so sídlom: Harčáš 105, 945 01 Komárno, IČO: 51 106 426, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Ice machine s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47026/N-Zbl, so sídlom: Martinská dolina 1265/62, 949 01 Nitra, IČO: 52 082 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Imperius Europe s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39500/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 48 330 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Imuno - Alergo N+N s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29084/N-Zbl, so sídlom: ul. 17. novembra 666, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 188 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Infinity Diamond s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42142/N-Zbl, so sídlom: Družstevný rad 958/10, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 622 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Ing. Róbert Szász s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41654/N-Zbl, so sídlom: Konopná ul. 3061/17, 934 05 Levice, IČO: 50 511 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Inn Decor s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50883/N-Zbl, so sídlom: Ľanová 9, 940 02 Nové Zámky, IČO: 52 937 364, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Opravna dolozka HED STAV sro.asice
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Podpisový vzor
Dátum doručenia: 28.06.2021
- RozhSpol a PrOP HED STAV sro.asice
Dátum doručenia: 28.06.2021
- UZ SZ HED STAV sro.asice
Dátum doručenia: 28.06.2021

Spoločnosť International pipe services s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49487/N-Zbl, so sídlom: Hronské Kľačany 156, 935 29 Hronské Kľačany, IČO: 52 701 875, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Invest office s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41417/N-Zbl, so sídlom: Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno, IČO: 50 459 414, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť J & M Design s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37659/N-Zbl, so sídlom: Farná 152, 935 66 Farná, IČO: 44 232 853, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť J - J AGROPOTREBY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19163/N-Zbl, so sídlom: Michalská Bašta 3, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 717 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť J.Company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45436/N-Zbl, so sídlom: Matičná 2, 949 11 Nitra, IČO: 51 649 110, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť J.K.T. Levice s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30623/N-Zbl, so sídlom: Ul. F. Engelsa 24/6070, 934 01 Levice, IČO: 46 485 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť JA-BL-KO ct, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33008/N-Zbl, so sídlom: J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky, IČO: 46 845 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť JC COMMERCE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34458/N-Zbl, so sídlom: Golianovo 454, 951 08 Golianovo, IČO: 44 748 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť JEZREEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46170/N-Zbl, so sídlom: Svätoondrejská 11/5, 945 01 Komárno, IČO: 51 845 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť JK & company, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22107/N-Zbl, so sídlom: Slovenských partizánov 2239/15, 955 01 Topoľčany, IČO: 44 121 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť JOHNSERVIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28221/N-Zbl, so sídlom: Michalská bašta 3, 940 54 Nové Zámky, IČO: 45 999 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť JS Kreativ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47536/N-Zbl, so sídlom: Paňa 100, 951 05 Paňa, IČO: 52 215 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť JUDITH FLOWER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25441/N-Zbl, so sídlom: Perješ 234/5, 946 32 Marcelová, IČO: 45 236 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť JanMart, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14066/N-Zbl, so sídlom: Školská 21, 946 32 Šrobárová, IČO: 36 554 227, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Jazyková škola Adept s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49275/N-Zbl, so sídlom: Petzwalova 549/18, 949 11 Nitra, IČO: 52 618 315, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Jo - La, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20954/N-Zbl, so sídlom: Dolné Sľažany 457, 951 71 Sľažany, IČO: 36 851 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Jozef Múčka s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47660/N-Zbl, so sídlom: Tekovská Nová Ves 81, 935 25 Nová Dedina, IČO: 52 255 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Jozef Tuhársky s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32672/N-Zbl, so sídlom: Dubová 4571/10, 940 71 Nové Zámky, IČO: 46 835 075, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť K&K Intersped s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36163/N-Zbl, so sídlom: Sobieského 609/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 513 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť K&POR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37388/N-Zbl, so sídlom: Štefanovičová 36, 951 15 Štefanovičová, IČO: 47 673 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť K+L s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31525/N-Zbl, so sídlom: P.O. Hviezdoslava 23/615, 934 01 Levice, IČO: 44 635 745, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť KAM - ON Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10243/N-Zbl, so sídlom: Machulince 353, 951 93 Machulince, IČO: 36 520 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KDS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 340/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 47, 942 01 Šurany, IČO: 34 103 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Listina prítomných
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.07.2021

Spoločnosť KEBAB HOUSE s.r.o. v konkurze", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28205/N-Zbl, so sídlom: Wilsonovo Nábrežie 156/70, 949 01 Nitra, IČO: 45 976 864, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 16.07.2021

Spoločnosť KEGA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20432/N-Zbl, so sídlom: Gúgska 127A, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 815 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KG wine&coffee,s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21414/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 185, 949 05 Nitra, IČO: 43 910 122, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KJ Profi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39479/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 5, 945 01 Komárno, IČO: 48 327 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KLIKK 2018 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45068/N-Zbl, so sídlom: Sv. Imricha 523/33, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 326 442, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KOLPROM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21522/N-Zbl, so sídlom: Hradná 162/9, 945 01 Komárno, IČO: 43 951 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť KOMETAL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10207/N-Zbl, so sídlom: Ulica Slobody-areál Agrostavu a.s. Komárno, 945 01 Komárno, IČO: 36 519 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť KOMEXTOUR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15419/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 55 , 949 01 Nitra, IČO: 36 565 938, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KOMMETAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43400/N-Zbl, so sídlom: Robotnícka 1420/6, 945 01 Komárno, IČO: 50 917 552, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KOVOŠROT E & R s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38555/N-Zbl, so sídlom: Dubíkova 13, 949 01 Nitra, IČO: 48 051 802, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KRALKOV, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13037/N-Zbl, so sídlom: Parková 75, 952 01 Vráble časť Dyčka, IČO: 36 209 520, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KREATIV SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50176/N-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 5246/13, 940 02 Nové Zámky, IČO: 52 859 665, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KRISTINA SMILE FOREVER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47847/N-Zbl, so sídlom: Športová 178, 946 17 Sokolce, IČO: 52 294 960, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť KSPARTNERS&Co s. r. o, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48849/N-Zbl, so sídlom: Zlatná na Ostrove 866, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 36 565 687, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť KZSKing s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42326/N-Zbl, so sídlom: Valchovnícka 13/A, 945 01 Komárno, IČO: 50 542 699, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť KameraABC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23300/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 44 448 716, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Kareko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37715/N-Zbl, so sídlom: Viničná cesta 79, 935 05 Pukanec, IČO: 47 875 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť KeyCorp SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51489/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 5, 943 01 Štúrovo, IČO: 50 325 345, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Kom-Servis-Slovensko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50996/N-Zbl, so sídlom: Kraskova 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 53 018 290, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť L AGRO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22865/N-Zbl, so sídlom: Kalinčiakovo 102, 934 01 Levice, IČO: 44 295 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť L-CAR AUTOPLATZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21367/N-Zbl, so sídlom: Slamkova ulica 1345/35, 951 15 Mojmírovce, IČO: 43 910 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť L-tes, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3407/N-Zbl, so sídlom: Orechová 1858/8, 952 01 Vráble, IČO: 31 440 860, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LADOS EU, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48941/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra, IČO: 52 492 702, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LAGRE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50773/N-Zbl, so sídlom: č. d. 208, 946 02 Čalovec, IČO: 52 988 929, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LAKE, družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10067/N-Zbl, so sídlom: Michalská bašta 11, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 562 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LAMO SK s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50628/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 243, 943 41 Nová Vieska, IČO: 52 924 882, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.07.2021

Spoločnosť LAWYER, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20058/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 1364, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 788 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LCC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21945/N-Zbl, so sídlom: Hlboká 87, 949 12 Nitra, IČO: 44 070 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LENCOS IN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30523/N-Zbl, so sídlom: Bátovce 72, 935 03 Bátovce, IČO: 46 475 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LENCZOVÁ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38678/N-Zbl, so sídlom: Ul. Z. Nejedlého 1718/20, 934 05 Levice, IČO: 48 102 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LEVSAP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51281/N-Zbl, so sídlom: Bernoláková 132/3, 934 01 Levice, IČO: 53 046 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LG-Sports s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50184/N-Zbl, so sídlom: Petöfiho 231/1, 936 01 Šahy, IČO: 52 841 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LGN Shop s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50419/N-Zbl, so sídlom: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 907 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LIBROTENADO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20867/N-Zbl, so sídlom: Tabánska 1202/4, 936 01 Šahy, IČO: 43 780 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LIMCAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36040/N-Zbl, so sídlom: Slobody 1693/16, 947 01 Hurbanovo, IČO: 47 547 006, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LINETECH, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15387/N-Zbl, so sídlom: Levická 1487/97, 949 01 Nitra, IČO: 36 565 695, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LINTI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47862/N-Zbl, so sídlom: Robotnícka 1420/6, 945 01 Komárno, IČO: 52 304 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LIQUID RECYCLING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16436/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 1014/1B, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35 926 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LIWET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28925/N-Zbl, so sídlom: Chmeľová dolina 154/9, 949 01 Nitra, IČO: 46 103 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LOL IT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52620/N-Zbl, so sídlom: Salka 384, 943 61 Salka, IČO: 53 355 512, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 12/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LOVISKOVA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24771/N-Zbl, so sídlom: Lomnická 18, 949 01 Nitra, IČO: 36 863 939, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LOVRANT TRANSPORT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16671/N-Zbl, so sídlom: Margarétová 2693/2 , 955 01 Topoľčany, IČO: 35 936 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LSN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20370/N-Zbl, so sídlom: 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 811 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Launa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54255/N-Zbl, so sídlom: Ceroviny 364, 951 24 Nové Sady, IČO: 47 769 874, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Lekáreň Šajnová, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49238/N-Zbl, so sídlom: Konopné pole 1086/2, 946 51 Nesvady, IČO: 52 635 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť LevServis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21829/N-Zbl, so sídlom: Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, IČO: 36 499 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Leviticus-47 spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48880/N-Zbl, so sídlom: Hlavná ulica 115/26, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52 550 362, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Lirio-trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37483/N-Zbl, so sídlom: Detvianska 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 811 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Local B.G., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49357/N-Zbl, so sídlom: Zlatná na Ostrove 556, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 52 510 573, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Logmaster, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25370/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova 1009/8, 945 01 Komárno, IČO: 44 944 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Logoškola s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48585/N-Zbl, so sídlom: Veľký Lapáš 815, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 52 462 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Loira s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29794/N-Zbl, so sídlom: P.O. Hviezdoslava 2159/2, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 344 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Lontov Farm s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21223/N-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 4388/1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 43 867 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Ludva & Co. s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49435/N-Zbl, so sídlom: Nevidzany 302, 951 62 Nevidzany, IČO: 52 680 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť LÖWIE SLOVAKIA a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10452/N-Zbl, so sídlom: Sokolovská 70, 934 01 Levice, IČO: 31 385 273, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť M-M Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31123/N-Zbl, so sídlom: Jánošíkova 36, 946 51 Nesvady, IČO: 46 538 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť M-MEAT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43555/N-Zbl, so sídlom: Modrany 144, 946 33 Modrany, IČO: 50 926 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť M-MÉDIA-SERVICE spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26864/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 191/84, 947 03 Hurbanovo - Bohatá, IČO: 45 591 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť M-tech & Automation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43654/N-Zbl, so sídlom: Virt 99, 946 38 Virt, IČO: 50 967 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MA : AGRO - ALFA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26362/N-Zbl, so sídlom: M. Bercsényiho 316/28, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 45 461 597, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MACET, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17071/N-Zbl, so sídlom: Nitrianska 32/189, 949 11 Nitra, IČO: 35 953 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MARC PLUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28227/N-Zbl, so sídlom: Bočná 2024/7, 945 01 Komárno, IČO: 46 005 307, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MARIAN MARCHYN s.r.o.,, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33653/N-Zbl, so sídlom: Konopná ul. 3062/2, 934 05 Levice, IČO: 47 000 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MARILLEX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47131/N-Zbl, so sídlom: Horný rad 9, 946 03 Kolárovo, IČO: 46 411 097, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MARUMI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52091/N-Zbl, so sídlom: Veľký Lapáš 1120, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 53 228 731, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MAX TRAVEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45259/N-Zbl, so sídlom: Veľká Urbánková 724/11, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 51 232 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MAYNOX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40006/N-Zbl, so sídlom: Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, IČO: 50 149 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MD Service, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41032/N-Zbl, so sídlom: Šípová 1, 949 01 Nitra, IČO: 50 345 672, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MDH Consult s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52394/N-Zbl, so sídlom: Krškany 408, 934 01 Krškany, IČO: 53 186 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MDMG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50680/N-Zbl, so sídlom: Alekšince 524, 951 22 Alekšince, IČO: 52 959 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MEDEUM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25866/N-Zbl, so sídlom: Mlynská 678 , 951 05 Veľký Cetín, IČO: 45 363 064, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MEDICLEARIC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29972/N-Zbl, so sídlom: Gy. Berecza 2126/38, 945 01 Komárno, IČO: 46 343 709, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MEDICSO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34344/N-Zbl, so sídlom: Poľná 2576/23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 185 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MEDIRESC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16633/N-Zbl, so sídlom: Jesenského 69, 943 01 Štúrovo, IČO: 35 935 103, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MEDULOWE s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22284/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 2070, 955 01 Topoľčany, IČO: 44 143 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 06/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 06/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MESZI SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39075/N-Zbl, so sídlom: Nový rad 94/17, 935 74 Pastovce, IČO: 48 216 828, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť METAL KOMPLEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39392/N-Zbl, so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 48 297 968, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť METAL SVIT, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18282/N-Zbl, so sídlom: Súdna 1, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 612 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť METEORDOV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37705/N-Zbl, so sídlom: Strekov 47, 941 37 Strekov, IČO: 47 873 175, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MEVA Tvrdošovce s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23921/N-Zbl, so sídlom: Horná 34, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 44 588 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MHM Group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45404/N-Zbl, so sídlom: Jána Palárika 900/22, 941 01 Bánov, IČO: 51 634 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MJEV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54743/N-Zbl, so sídlom: Hontianske Trsťany 135, 935 86 Hontianske Trsťany, IČO: 52 668 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MK - profil, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13500/N-Zbl, so sídlom: Dvorská cesta 6, 940 64 Nové Zámky, IČO: 36 549 606, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MK Garage s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48131/N-Zbl, so sídlom: Školská ulica 43/10, 935 21 Tlmače, IČO: 52 374 963, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MK Krby, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25447/N-Zbl, so sídlom: Zbehy 289, 951 42 Zbehy, IČO: 45 247 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MM Grass s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40566/N-Zbl, so sídlom: Petzwalova 549/22, 949 11 Nitra, IČO: 50 187 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MMAgroles s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31578/N-Zbl, so sídlom: Sazdice 8, 935 85 Sazdice, IČO: 46 659 978, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MMDoc s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23150/N-Zbl, so sídlom: Dlhá 588/25, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 44 405 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MMucha s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36378/N-Zbl, so sídlom: Čermánske námestie 1686/7, 949 12 Nitra, IČO: 47 594 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MN POSEIDON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35873/N-Zbl, so sídlom: Moča 2, 946 37 Moča, IČO: 47 494 140, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MO Enterprise, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50491/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 14, 934 01 Levice, IČO: 52 791 033, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MODERN ENERGY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46066/N-Zbl, so sídlom: Gazdovská 772/21, 945 10 Komárno, IČO: 51 480 018, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MONTENI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42634/N-Zbl, so sídlom: Rázusova 12, 949 01 Nitra, IČO: 50 748 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MOYA Sunny Garden a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10540/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51 766 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- stanovy.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021
- notárska zápisnica- osvedčenie z VZ
Dátum doručenia: 31.05.2021
- prezenčná listina .asice
Dátum doručenia: 31.05.2021

Spoločnosť MOYA, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10457/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 47 241 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MR Poprad s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14487/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká cesta 3862/2, 945 01 Komárno, IČO: 36 557 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MS-REALFIN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47276/N-Zbl, so sídlom: Jurkovičova 395/20, 949 11 Nitra, IČO: 52 137 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť MSG 1, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46128/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 53, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51 806 151, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok.asice
Dátum doručenia: 26.05.2021
- zakladateľská listina .asice
Dátum doručenia: 26.05.2021
- rozhodnutie.asice
Dátum doručenia: 20.05.2021

Spoločnosť MTK, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10464/N-Zbl, so sídlom: Východná 62, 934 01 Levice, IČO: 36 522 431, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MUDr. Imrich Gyürky, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25449/N-Zbl, so sídlom: Demandice 237, 935 85 Demandice, IČO: 44 936 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Macospol s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46519/N-Zbl, so sídlom: Horné Obdokovce 407, 956 08 Horné Obdokovce, IČO: 51 944 669, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Magnesium red s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48919/N-Zbl, so sídlom: Svätého Štefana 35, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 549 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Makaks s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37643/N-Zbl, so sídlom: Mojzesovo 103, 941 04 Mojzesovo, IČO: 47 860 693, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Man Power Industry s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47860/N-Zbl, so sídlom: Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice, IČO: 52 291 120, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Manko Bau s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50039/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 52 820 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Marcus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27999/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská cesta 5494/19, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 870 837, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Mariol trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47969/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 8, 945 01 Komárno, IČO: 51 731 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Market-Car-Transport s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48461/N-Zbl, so sídlom: Dunajské nábrežie 10, 945 01 Komárno, IČO: 52 455 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Marketworld s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30024/N-Zbl, so sídlom: Ul. I. Madácha 2792/4, 945 01 Komárno, IČO: 46 395 334, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Maroš Matušík s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47877/N-Zbl, so sídlom: Belince 57, 956 12 Belince, IČO: 52 317 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Mayelle s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52842/N-Zbl, so sídlom: Rázusová 12, 949 01 Nitra, IČO: 52 884 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Mayerson s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40357/N-Zbl, so sídlom: Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, IČO: 50 210 581, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MediCanna s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53974/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 683 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 03.06.2021
- Spoločenská zmluva-úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 03.06.2021
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 03.06.2021

Spoločnosť Mediastream, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27718/N-Zbl, so sídlom: Kollárova 1500/1, 949 01 Nitra, IČO: 45 885 788, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Medikosihy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43971/N-Zbl, so sídlom: Pod Záhradami 47, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 51 070 677, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Mestská elektráreň Nitra, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10383/N-Zbl, so sídlom: Nábrežie mládeže 89, 949 01 Nitra, IČO: 44 443 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Metalclean s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20814/N-Zbl, so sídlom: Sokolovská 2, 934 01 Levice, IČO: 36 845 001, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Mi-Ro Slovensko s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30921/N-Zbl, so sídlom: Hradná ul. 9/2, 945 01 Komárno, IČO: 46 533 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť MikaBuilding home s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45018/N-Zbl, so sídlom: Dlhá 35, 949 01 Nitra, IČO: 51 404 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Milos Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52862/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 243, 943 41 Nová Vieska, IČO: 53 399 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Milva Cosmetics s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11035/N-Zbl, so sídlom: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová, IČO: 36 528 137, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Miremax, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29634/N-Zbl, so sídlom: Rastislavova 2, 949 01 Nitra, IČO: 46 296 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Mobil Homes s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30941/N-Zbl, so sídlom: Mieru 1, 945 01 Komárno, IČO: 46 521 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Mobilrental s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28118/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 734, 946 13 Okoličná na Ostrove, IČO: 45 978 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Modrócky podlahy, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36722/N-Zbl, so sídlom: Eötvösova 2512/43, 945 01 Komárno, IČO: 47 645 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Moldcom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49975/N-Zbl, so sídlom: Bartókova 1612/26, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 820 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MÁNYA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1205/N-Zbl, so sídlom: Svodín 1299, 943 54 Svodín, IČO: 34 119 213, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť N PERUN s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10266/N-Zbl, so sídlom: Priemyselná ul. 9, 949 01 Nitra, IČO: 36 520 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Konečná správa likvidátora a návrhu rozvrhu likvidačného zostatku
Dátum doručenia: 09.07.2021
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 09.07.2021
- Účtovná závierka k 29.06.2021
Dátum doručenia: 09.07.2021
- Poznámky k účtovnej závierke
Dátum doručenia: 09.07.2021

Spoločnosť N.V. VINEYARDS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41488/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 563, 943 42 Nová Vieska, IČO: 50 461 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NABIZ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34948/N-Zbl, so sídlom: Komenského ul. 267/46, 945 01 Komárno, IČO: 47 343 133, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť NAMUR STORE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52651/N-Zbl, so sídlom: Múzejná 599/6, 941 23 Andovce, IČO: 53 365 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NASCAR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42110/N-Zbl, so sídlom: Holubyho 10277/78, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 619 365, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NATUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13976/N-Zbl, so sídlom: Gúgska 112, 940 77 Nové Zámky, IČO: 36 553 506, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NESA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2969/N-Zbl, so sídlom: Ulica SNP 38D/8234, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 413 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NEULEK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17499/N-Zbl, so sídlom: Dolnohorská 2398/68, 949 01 Nitra, IČO: 35 971 665, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť NEVA Group development s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44151/N-Zbl, so sídlom: Murgašova 2, 949 01 Nitra, IČO: 46 350 217, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť NEXTPACK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35656/N-Zbl, so sídlom: Andreja Hlinku 4614/40, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 489 146, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť NIM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11135/N-Zbl, so sídlom: Smetanova 12, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 529 036, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NINAT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42823/N-Zbl, so sídlom: Južná 216/21, 949 01 Nitra, IČO: 50 770 004, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NK Slovakia s. r .o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45986/N-Zbl, so sídlom: Cintorínska 11/A, 937 01 Želiezovce, IČO: 51 249 413, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť NORA-TRADE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11959/N-Zbl, so sídlom: Komárňanská 96, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 536 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NOVOAUDIT spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1268/N-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 26, 940 65 Nové Zámky, IČO: 34 120 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NOVOSEV spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 945/N-Zbl, so sídlom: Jiráskova 19, 940 02 Nové Zámky, IČO: 31 421 024, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NRVIP s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53729/N-Zbl, so sídlom: Pri strelnici 6, 949 01 Nitra, IČO: 50 300 997, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NZ Services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36215/N-Zbl, so sídlom: Výpalisko 6209/10A, 940 69 Nové Zámky, IČO: 47 553 898, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NZ Transport s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31622/N-Zbl, so sídlom: Hviezdna ul. 2362/20, 945 01 Komárno, IČO: 46 673 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť NZ WINERY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44653/N-Zbl, so sídlom: Detvianska 1B, 940 02 Nové Zámky, IČO: 51 254 727, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Nad Vinicami s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43016/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra, IČO: 50 836 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Nagy-Metal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51256/N-Zbl, so sídlom: Súdna 1, 947 01 Hurbanovo, IČO: 52 706 125, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Nemaha s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54563/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 9, 934 01 Levice, IČO: 53 802 233, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 02.06.2021
- Podpisový vzor konateľa
Dátum doručenia: 02.06.2021

Spoločnosť New Adria s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39934/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 50 107 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Nitratec technology s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51882/N-Zbl, so sídlom: Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 53 191 773, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.07.2021
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 12.07.2021

Spoločnosť Nitrianske reality 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22846/N-Zbl, so sídlom: Gorazdova 1, 949 01 Nitra, IČO: 44 313 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Nitrianske reality 2 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49313/N-Zbl, so sídlom: Gorazdova 1, 949 01 Nitra, IČO: 52 652 751, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť O + G Marketing s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41420/N-Zbl, so sídlom: Salka 384, 943 61 Salka, IČO: 50 463 705, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť OGRE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17480/N-Zbl, so sídlom: Topoľová 7, 945 01 Komárno, IČO: 35 970 693, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť OL Logistic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42733/N-Zbl, so sídlom: Sesílešská 2818, 947 01 Hurbanovo, IČO: 50 772 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť OLBRASA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37817/N-Zbl, so sídlom: Nová Ves nad Žitavou 313, 951 51 Nová Ves nad Žitavou, IČO: 47 907 746, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť OMIS - PLUS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29731/N-Zbl, so sídlom: Konopniská 619/28, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 46 311 424, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Dátum doručenia: 26.05.2021
- uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
Dátum doručenia: 26.05.2021
- podpisovy vzor.zep
Dátum doručenia: 26.05.2021

Spoločnosť ONLINE DATA CENTRUM s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51030/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 53 034 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť OPERA PLANET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20690/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 609/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 835 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ORL MED Levice, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39020/N-Zbl, so sídlom: Okružná 3443/5, 934 01 Levice, IČO: 48 202 932, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ORSA Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15369/N-Zbl, so sídlom: Benkova 374/11, 949 11 Nitra - Klokočina, IČO: 36 565 539, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť OZETA NEO, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10473/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 2098/9, 955 01 Topoľčany, IČO: 36 329 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Olicafe 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36547/N-Zbl, so sídlom: Zbehy 429, 951 42 Zbehy, IČO: 47 567 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť OnBoard, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15325/N-Zbl, so sídlom: Várdayho 21 , 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 565 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Otium Parcum, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44067/N-Zbl, so sídlom: Valchovnícka 13/A, 945 01 Komárno, IČO: 50 266 454, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Owl company s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47617/N-Zbl, so sídlom: Iža 791, 946 39 Iža, IČO: 51 283 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PACT Facilities s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13178/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 942 01 Šurany, IČO: 35 822 538, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PACT Technologies Manufacturing s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18755/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 942 01 Šurany, IČO: 36 685 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PAK-INVEST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19640/N-Zbl, so sídlom: Kovarská 157/20, 955 01 Chrabrany, IČO: 36 754 579, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PARILLA rental LED SCREENS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45853/N-Zbl, so sídlom: Hoňovecká 7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51 725 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PARILLA-sound-light-stage-led technology s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49574/N-Zbl, so sídlom: Hoňovecká 7, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 52 710 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PARMIDA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41012/N-Zbl, so sídlom: SNP 45, 936 01 Šahy, IČO: 48 253 626, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PBV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21808/N-Zbl, so sídlom: Urxova 201/14, 955 01 Práznovce, IČO: 44 018 959, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PER INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47396/N-Zbl, so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 52 169 260, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PETETIBO, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3174/N-Zbl, so sídlom: Chľaba 223, 943 66 Chľaba, IČO: 31 425 232, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PEVIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42940/N-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 18, 936 01 Šahy, IČO: 46 557 849, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PHARMOS, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10317/N-Zbl, so sídlom: Levická 11, 949 01 Nitra, IČO: 35 974 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PHL GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36525/N-Zbl, so sídlom: Dolný koniec 430, 951 73 Jelenec, IČO: 47 566 078, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39523/N-Zbl, so sídlom: Pivonková 1864/5, 949 01 Nitra, IČO: 48 330 019, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PK conto, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24130/N-Zbl, so sídlom: Považská 51, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 629 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PK-Mal s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43725/N-Zbl, so sídlom: Jesenského 1631/14, 942 01 Šurany, IČO: 51 010 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PLAVÁK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31595/N-Zbl, so sídlom: Žilinská 64, 949 01 Nitra, IČO: 46 669 221, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť POĽNOINVEST, a.s. v likvidácii, reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10456/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 124, 951 76 Tesárske Mlyňany, IČO: 46 727 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zoznam majetku.asice
Dátum doručenia: 15.07.2021

Spoločnosť PREL SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50375/N-Zbl, so sídlom: Komenského 317/135, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 890 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PRELIN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39215/N-Zbl, so sídlom: Tribečská 2974/27, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 48 250 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PRO-FEM BG, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21561/N-Zbl, so sídlom: Lipová 5, 935 87 Santovka, IČO: 43 847 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 31.05.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 31.05.2021

Spoločnosť PROFESIONAL SERVIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1434/N-Zbl, so sídlom: Maďarovská 77, 935 87 Santovka, IČO: 34 122 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PROFI TEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30832/N-Zbl, so sídlom: Čsl. Armády 6, 934 01 Levice, IČO: 46 493 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PROMARKT NITRA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14573/N-Zbl, so sídlom: 1. mája 26/199, 949 05 Nitra 5, IČO: 36 558 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PUBLA Consult s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43983/N-Zbl, so sídlom: Dvorská cesta 23, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 067 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PULPO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50966/N-Zbl, so sídlom: Hlavná ulica 595/36, 951 78 Kolíňany, IČO: 53 002 822, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť PUREA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27752/N-Zbl, so sídlom: Brestová 1, 949 01 Nitra, IČO: 45 902 046, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Palisana Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42626/N-Zbl, so sídlom: Lúčna 3, 949 01 Nitra, IČO: 50 719 262, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Partner-Z, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40970/N-Zbl, so sídlom: K. Mikszátha 902/16, 936 01 Šahy, IČO: 50 362 950, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Pe - a - ma, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17187/N-Zbl, so sídlom: Krušovská 1831/9, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 959 193, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Pegasus star s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50767/N-Zbl, so sídlom: Bartókova 32, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 967 395, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Pelikán Invest, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36588/N-Zbl, so sídlom: Pribinova 4727/1A, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 594 586, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Pepita Event-Z, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44423/N-Zbl, so sídlom: K. Mikszátha 902/16, 936 01 Šahy, IČO: 51 198 550, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Philosophers s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47321/N-Zbl, so sídlom: Novomeského 514/6, 949 12 Nitra, IČO: 51 994 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Plymonte s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35531/N-Zbl, so sídlom: Pod záhradami 37, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 47 418 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Pneuservis GAJDOŠ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14711/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 75, 951 95 Obyce, IČO: 36 559 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Porto Europe s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45964/N-Zbl, so sídlom: Kapitánova 16/6, 945 01 Komárno, IČO: 51 751 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo vlastníkov, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 65/N-Zbl, so sídlom: 943 53 Ľubá, IČO: 00 199 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo "v konkurze", reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 62/N-Zbl, so sídlom: 946 33 Modrany, IČO: 00 193 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie KS Bratislava
Dátum doručenia: 19.02.2021

Spoločnosť Preston Partner Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46190/N-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 854 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Pro-formula s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51364/N-Zbl, so sídlom: Gombaiho 6, 945 01 Komárno, IČO: 52 490 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Produkčná Jednotka, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39380/N-Zbl, so sídlom: Chrenovská, ZOC MAX, 30, 949 01 Nitra, IČO: 48 224 090, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Profisped s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31314/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká cesta 4894, 945 01 Komárno, IČO: 46 564 829, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Profiučtáreň s. r. o ., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50856/N-Zbl, so sídlom: Jasová 427, 941 34 Jasová, IČO: 52 999 840, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Promulti, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19465/N-Zbl, so sídlom: Hadovce 243, 945 01 Komárno, IČO: 36 739 502, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Protobyt s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41474/N-Zbl, so sídlom: Gazdovská 17/42, 945 05 Komárno, IČO: 50 483 595, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Práčovňa Denor s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35720/N-Zbl, so sídlom: Madáchova 70, 943 60 Nána, IČO: 47 485 248, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť PulMia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36026/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 55, 952 01 Vráble, IČO: 47 537 141, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť R-FIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49413/N-Zbl, so sídlom: Chmeľová dolina 207/30, 949 01 Nitra, IČO: 50 161 130, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť R.I.C. Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18289/N-Zbl, so sídlom: Mostná 2938/56, 949 01 Nitra, IČO: 36 613 517, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť R7 GIPS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43425/N-Zbl, so sídlom: Cintorínsky rad 1184/14, 945 01 Komárno, IČO: 50 782 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RANČ u BOBIHO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1016/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 85, 935 33 Nový Tekov, IČO: 34 115 226, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť REAL TRADE LOGISTIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24353/N-Zbl, so sídlom: Zlatná na Ostrove 581, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 44 689 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť REALFLOW s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39515/N-Zbl, so sídlom: Farská 39, 949 01 Nitra, IČO: 48 321 028, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť REGIOTAXINR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48641/N-Zbl, so sídlom: Čakajovce 445, 951 43 Čakajovce, IČO: 52 356 931, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť REMISO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38991/N-Zbl, so sídlom: Horné Štitáre 133, 956 03 Horné Štitáre, IČO: 48 193 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RENA EXCLUSIVE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24149/N-Zbl, so sídlom: Pod briežkom 11, 949 01 Nitra, IČO: 44 673 116, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RETHRO GROUP SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27212/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 609/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 45 618 577, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RJD stav s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46956/N-Zbl, so sídlom: Kamenec 22, 935 25 Nová Dedina, IČO: 51 880 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RMB Com, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54475/N-Zbl, so sídlom: Holanovo 2012/53, 947 01 Hurbanovo, IČO: 53 796 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.05.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 13.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.05.2021
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 13.05.2021

Spoločnosť ROEZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15235/N-Zbl, so sídlom: Tyršova 2354/2, 934 01 Levice, IČO: 36 564 303, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ROMIL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12043/N-Zbl, so sídlom: Levická 7B, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ROYAL CARRIER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30969/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 65, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 543 732, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RS Global Invest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45695/N-Zbl, so sídlom: Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany, IČO: 51 677 474, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 26.05.2021
- zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 26.05.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RS design s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46716/N-Zbl, so sídlom: Martinská dolina 21B, 949 01 Nitra, IČO: 51 959 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RUBINA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14412/N-Zbl, so sídlom: Horná mlynská ulica 1142//12, 943 54 Svodín, IČO: 36 556 921, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť RUJATA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34850/N-Zbl, so sídlom: Na Hôrke 15, 949 01 Nitra, IČO: 47 354 321, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť RUMAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42950/N-Zbl, so sídlom: Pod Zoborom 498/8, 941 46 Trávnica, IČO: 50 806 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Rahowa s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48283/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 52 416 038, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Railpartner, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12672/N-Zbl, so sídlom: Lúčová 5329/46, 945 01 Komárno, IČO: 36 542 636, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Reactor s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54527/N-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 4869/10, 955 01 Topoľčany, IČO: 53 827 058, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Podpisový vzor konateľa_Kulich.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Podpisový vzor konateľa_Kováčová.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021

Spoločnosť Reality Nitra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53022/N-Zbl, so sídlom: Hodálova 3, 949 01 Nitra, IČO: 53 468 066, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Renovatio Team s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45909/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 145, 943 41 Nová Vieska, IČO: 51 755 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť RoFarm s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38513/N-Zbl, so sídlom: Zvolenská 6/16, 949 11 Nitra, IČO: 48 076 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Rokur solution s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49785/N-Zbl, so sídlom: Školská 3, 949 01 Nitra, IČO: 52 767 264, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Rollout s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30562/N-Zbl, so sídlom: Horná Mlynská ul. 541/28, 943 54 Svodín, IČO: 46 480 218, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Romerius s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51885/N-Zbl, so sídlom: Čakajovce 436, 951 43 Čakajovce, IČO: 53 187 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 12.07.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 12.07.2021

Spoločnosť Roy Generation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50613/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 52 923 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť S-Profit group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42188/N-Zbl, so sídlom: Gaštanová 161/11, 955 01 Topoľčany, IČO: 50 018 884, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť S.O.X, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25684/N-Zbl, so sídlom: Ulica na Priehon 323/52, 949 05 Nitra, IČO: 44 921 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SAGITTARIUS-NZ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22735/N-Zbl, so sídlom: M. Flengera 10, 940 61 Nové Zámky, IČO: 44 266 014, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SANIA Power s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46870/N-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 029 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SCAVOS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20488/N-Zbl, so sídlom: Horná jablčná ulica 38/1383, 943 54 Svodín, IČO: 36 819 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SCOUT aviation s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36046/N-Zbl, so sídlom: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, IČO: 47 507 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SENDY Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12365/N-Zbl, so sídlom: Kalnická cesta 17, 934 01 Levice, IČO: 36 540 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SERVIS AN - PNEU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14684/N-Zbl, so sídlom: Vék 33, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 559 415, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SETHAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34269/N-Zbl, so sídlom: Hlboká 1080/71, 949 01 Nitra, IČO: 47 145 421, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SILFOX SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11390/N-Zbl, so sídlom: Hlohovecká 1048/8, 951 41 Lužianky, IČO: 36 531 413, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SILURUS Komárno, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23902/N-Zbl, so sídlom: Komenského 270/5, 945 01 Komárno, IČO: 44 602 154, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SIMAMO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50666/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 327/38, 956 11 Ludanice, IČO: 52 959 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SINK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19546/N-Zbl, so sídlom: Ul. odborárov 1319/40, 945 01 Komárno, IČO: 36 746 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SL SK trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43239/N-Zbl, so sídlom: Františkánov 23, 945 01 Komárno, IČO: 50 826 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SLOVAK PETROLEUM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42459/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 1177/8, 945 01 Komárno, IČO: 36 255 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SLOVAKIA TRADE BP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36480/N-Zbl, so sídlom: Hlohovská cesta 423, 955 01 Nemčice, IČO: 47 606 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SLOVTOS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10693/N-Zbl, so sídlom: 941 34 Jasová, IČO: 36 524 514, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SN TRANSPORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47936/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 609/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 295 044, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SOFTWARE CONSULTING s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33823/N-Zbl, so sídlom: M. R. Štefánika 1023/73, 940 02 Nové Zámky, IČO: 46 752 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SOLA Switzerland EU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29318/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká 1065, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 46 232 184, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SORRISO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43682/N-Zbl, so sídlom: Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 51 000 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SPORTFIRE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31079/N-Zbl, so sídlom: Poľný Kesov 268, 951 15 Poľný Kesov, IČO: 46 548 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SPORTIMPEX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1219/N-Zbl, so sídlom: Podzámska 13, 949 01 Nitra, IČO: 34 119 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť STAB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24930/N-Zbl, so sídlom: Blatná 5, 946 51 Nesvady, IČO: 44 865 562, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť STADAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50861/N-Zbl, so sídlom: Starý Hrádok 70, 935 56 Starý Hrádok, IČO: 53 006 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť STAV-MAN plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38366/N-Zbl, so sídlom: Hliníky 527/67, 941 03 Úľany nad Žitavou, IČO: 35 837 209, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť STAVMAT Nitra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44884/N-Zbl, so sídlom: Beethovenova 449/3, 949 11 Nitra, IČO: 50 831 437, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť STB Consulting, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48690/N-Zbl, so sídlom: Bajtava 201, 943 65 Bajtava, IČO: 52 261 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť STORK Slovakia, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30216/N-Zbl, so sídlom: Chotín 520, 946 31 Chotín, IČO: 46 288 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť STRYPOĽ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23183/N-Zbl, so sídlom: ul. SNP 25, 935 01 Šahy, IČO: 44 380 976, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť STYLETRIX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32101/N-Zbl, so sídlom: Družstevná 658/10, 941 07 Veľký Kýr, IČO: 46 657 932, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť STYX BA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32857/N-Zbl, so sídlom: Partizánska 649/65, 952 01 Vráble, IČO: 44 069 715, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SUN DESIGN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11663/N-Zbl, so sídlom: Malá Jarková 10, 945 01 Komárno, IČO: 36 534 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SUNINVEST EU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32099/N-Zbl, so sídlom: Jókaiho 36, 945 01 Komárno, IČO: 46 749 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SURANY.NET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22460/N-Zbl, so sídlom: Poznanova 24, 942 01 Šurany, IČO: 44 178 107, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SVETLUŠKA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17340/N-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 31, 940 65 Nové Zámky, IČO: 35 965 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SZALAMED, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46538/N-Zbl, so sídlom: Andovská 8188/11, 940 02 Nové Zámky, IČO: 44 445 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Sanus Per Aquam s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34391/N-Zbl, so sídlom: Malodunajská 46, 946 37 Moča, IČO: 47 189 738, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Scrap in motion, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36275/N-Zbl, so sídlom: Hrádza 1035/27, 951 93 Topoľčianky, IČO: 47 559 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Secop s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13235/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35 800 399, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Vyhlásenie a podpisový vzor
Dátum doručenia: 21.06.2021
- Zápisnica z MVZ
Dátum doručenia: 21.06.2021
- Prezenčná listina
Dátum doručenia: 21.06.2021

Spoločnosť Secular Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11086/N-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 3075/26, 940 59 Nové Zámky, IČO: 36 528 633, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Seven heaven, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20526/N-Zbl, so sídlom: S. H. Vajanského 43, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 823 678, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Siger, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28960/N-Zbl, so sídlom: Lehota 665, 951 36 Lehota, IČO: 46 158 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Sinta Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26618/N-Zbl, so sídlom: M.A.Bazovského 2355/5 , 955 03 Topoľčany, IČO: 45 543 674, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť SlovMineral, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16845/N-Zbl, so sídlom: Mierová 63, 937 01 Želiezovce, IČO: 35 943 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SmartIntegra group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26213/N-Zbl, so sídlom: Jókaiho 14, 945 01 Komárno, IČO: 45 442 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť SoftDev s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45910/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 1782/28, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 51 773 899, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Sorrento Restaurant, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46966/N-Zbl, so sídlom: Nitrianska cesta 498, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO: 52 014 983, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Ssrd s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44164/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 41, 949 01 Nitra, IČO: 51 127 873, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Stanislav Šoóš s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32008/N-Zbl, so sídlom: Sídl. Lúky 1119/33, 952 01 Vráble, IČO: 46 743 235, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Stanojevič s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47691/N-Zbl, so sídlom: Petzwalova 550/36, 949 11 Nitra, IČO: 52 217 876, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Stavby NR, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49053/N-Zbl, so sídlom: Brigádnická 298/28, 949 05 Nitra, IČO: 52 575 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Stavebniny Schneidgen, s.r.o. "v konkurze", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38904/N-Zbl, so sídlom: Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany, IČO: 48 155 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra 27K/2/2021-67
Dátum doručenia: 17.05.2021

Spoločnosť Stavebné práce Nitra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54538/N-Zbl, so sídlom: Pod Agátmi 536/15F, 951 01 Štitáre, IČO: 53 810 406, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu
Dátum doručenia: 27.05.2021
- zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021

Spoločnosť Stockdale Consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46262/N-Zbl, so sídlom: Nová Vieska 145, 943 41 Nová Vieska, IČO: 51 864 762, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Strong Point s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14864/N-Zbl, so sídlom: Radová 2112/4, 949 01 Nitra, IČO: 36 560 952, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Sunflower seeds s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53800/N-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 4822/34A, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 900 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť T O P P O L spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2968/N-Zbl, so sídlom: Ľ. Fullu 2526/27, 955 03 Topoľčany, IČO: 31 413 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť T.M.A. Trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39431/N-Zbl, so sídlom: Cesta pod lesom 797/1, 946 32 Marcelová, IČO: 48 295 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TACH - Control, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28835/N-Zbl, so sídlom: Holubičia 42/9422, 940 01 Nové Zámky, IČO: 46 137 165, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TAILOR´S s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13241/N-Zbl, so sídlom: Modrany č. 501, 946 33 Modrany, IČO: 36 547 492, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TAK STONE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50479/N-Zbl, so sídlom: Zlatná na Ostrove 604, 946 12 Zlatná na Ostrove, IČO: 52 913 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TECHMAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26982/N-Zbl, so sídlom: 29. augusta 36/18, 941 11 Palárikovo, IČO: 45 620 628, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TEGRA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2617/N-Zbl, so sídlom: Gazdovská 44/6, 945 01 Komárno, IČO: 34 149 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TELEMEDIC SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49091/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 22, 943 01 Štúrovo, IČO: 52 597 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva-úplné znenie.zep
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 27.05.2021
- Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Dátum doručenia: 27.05.2021

Spoločnosť TEMO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11441/N-Zbl, so sídlom: Vihorlatská 4, 949 01 Nitra, IČO: 36 531 898, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TENZA Slovakia, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12099/N-Zbl, so sídlom: Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TERASA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48665/N-Zbl, so sídlom: Podzámska 4937/9, 940 01 Nové Zámky, IČO: 52 492 443, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TESLUX Consulting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52877/N-Zbl, so sídlom: Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo, IČO: 48 206 989, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TFA SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33386/N-Zbl, so sídlom: Bernolákova 1/576, 952 01 Vráble, IČO: 46 954 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť THANY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22903/N-Zbl, so sídlom: Ružová 153/15, 946 15 Tôň, IČO: 44 329 946, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TICE Nitra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35718/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 47 030 747, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TICE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35730/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 46 196 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TIMESZ s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44778/N-Zbl, so sídlom: Sv.Imricha 33, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 283 000, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TIPIKO spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24540/N-Zbl, so sídlom: Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra, IČO: 44 759 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TITRANS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16092/N-Zbl, so sídlom: Na Priehon 855, 949 05 Nitra, IČO: 36 567 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TOMI CAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48216/N-Zbl, so sídlom: Kamenný Most 37, 943 58 Kamenný Most, IČO: 52 371 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TONGEL fashion s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46980/N-Zbl, so sídlom: Vašinova 16, 949 01 Nitra, IČO: 52 070 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TOP JOB SERVICE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41088/N-Zbl, so sídlom: Topoľová ul. 1794/2, 945 01 Komárno, IČO: 50 327 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TOP TAXI ŠURANY, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50862/N-Zbl, so sídlom: Školská 1033/1, 942 01 Šurany, IČO: 52 995 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TOPSVIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45492/N-Zbl, so sídlom: Pribetská 2968/21A, 947 01 Hurbanovo, IČO: 51 484 943, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TOPdesign Topoľčany s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26146/N-Zbl, so sídlom: Pod Kalváriou 4706, 955 01 Topoľčany, IČO: 45 421 587, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TOVA EU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38822/N-Zbl, so sídlom: Mojmírova 2101/4, 955 01 Topoľčany, IČO: 48 146 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť TPA-PAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45369/N-Zbl, so sídlom: Vrštek 650/12, 941 43 Dolný Ohaj, IČO: 51 460 980, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TT-CAR LEVICE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28687/N-Zbl, so sídlom: Bátovská 10, 934 01 Levice, IČO: 46 078 894, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť TZB alpha s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45092/N-Zbl, so sídlom: Čaka 139, 935 68 Čaka, IČO: 51 337 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Taltom s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33986/N-Zbl, so sídlom: Petőfiho 98, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 085 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Ti-mix, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33728/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 348, 951 06 Vinodol, IČO: 47 039 566, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Tip Top Express s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51543/N-Zbl, so sídlom: Čápor 1451, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 50 896 725, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Tiszai Holding s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46013/N-Zbl, so sídlom: Balassiho 719/57, 943 01 Štúrovo, IČO: 51 782 065, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Tolec s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46800/N-Zbl, so sídlom: Považská 15/5, 949 11 Nitra, IČO: 52 019 870, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Továreň na šťastie, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34545/N-Zbl, so sídlom: Mojzesovo 450, 941 04 Mojzesovo, IČO: 47 216 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Trops SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33623/N-Zbl, so sídlom: Novozámocká cesta 4894, 945 01 Komárno, IČO: 46 953 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Turkey Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26378/N-Zbl, so sídlom: Kamenica nad Hronom 503, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 45 481 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Tóthoví s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50855/N-Zbl, so sídlom: Na Hôrke 44/25, 949 11 Nitra, IČO: 52 962 253, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 12/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UCS CONSULTING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18701/N-Zbl, so sídlom: Čajkovského 29, 949 11 Nitra, IČO: 36 681 377, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UNI - MONT, montážne práce s. r. o. "v konkurze", reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23755/N-Zbl, so sídlom: Farská 1339/44, 949 01 Nitra, IČO: 44 525 346, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra
Dátum doručenia: 18.03.2021

Spoločnosť UNISHOES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39201/N-Zbl, so sídlom: Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky, IČO: 48 198 676, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UNISTOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13385/N-Zbl, so sídlom: Veľké Ludince 192, 935 65 Veľké Ludince, IČO: 36 548 685, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UNIVERS SHOES BB 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39271/N-Zbl, so sídlom: Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky, IČO: 48 251 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UNIVERS SHOES DS 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39139/N-Zbl, so sídlom: Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky, IČO: 48 198 536, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UNIVERS SHOES NZ 1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39202/N-Zbl, so sídlom: Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky, IČO: 48 198 846, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UNIVERS SHOES NZ 2 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39205/N-Zbl, so sídlom: Šurianska 7, 940 66 Nové Zámky, IČO: 48 198 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť UNIVERS SHOES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38023/N-Zbl, so sídlom: Nová ulica 654, 951 05 Veľký Cetín, IČO: 47 950 404, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť USSK HOLDING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39257/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 609/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 618 108, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Ubbe s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 54054/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 53 706 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- úplné znenie.asice
Dátum doručenia: 26.05.2021
- rozhodnutie o doplnení .asice
Dátum doručenia: 26.05.2021
- osvedčenie .asice
Dátum doručenia: 26.05.2021

Spoločnosť Uranus Equip s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37877/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 212 604, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť V-H-Č STOLÁRSTVO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37034/N-Zbl, so sídlom: Ďulov Dvor, Súbežná 80, 945 01 Komárno, IČO: 47 680 865, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť VARTOP spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 399/N-Zbl, so sídlom: Dr. Pantočku 447, 955 01 Tovarníky, IČO: 31 419 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť VAŠE PAPIERNICTVO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53434/N-Zbl, so sídlom: Suľany 260, 951 25 Hruboňovo, IČO: 53 460 880, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť VELMA BETA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50538/N-Zbl, so sídlom: Viničky 13, 949 11 Nitra, IČO: 52 951 898, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť VERSIART s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42208/N-Zbl, so sídlom: Kamenín 40, 943 57 Kamenín, IČO: 50 634 704, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť VIKTOR CHUDOBA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44797/N-Zbl, so sídlom: Malé Vozokany 52, 951 82 Malé Vozokany, IČO: 51 262 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť VILA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 997/N-Zbl, so sídlom: J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 34 115 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť VIVI PERSONAL CONSULTING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23573/N-Zbl, so sídlom: Hontianska cesta 3/657 , 936 01 Šahy, IČO: 44 514 263, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť VU FINANCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 50506/N-Zbl, so sídlom: Rákócziho ul. 229/13, 945 01 Komárno, IČO: 52 928 624, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť VUNAR PRODUCT, a.s. "v konkurze", reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10209/N-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO: 36 405 078, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Uznesenie OS Nitra 29K/1/2021-66
Dátum doručenia: 17.05.2021

Spoločnosť VZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 768/N-Zbl, so sídlom: Iža 205, 946 39 Iža, IČO: 31 442 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť VapeLab s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40900/N-Zbl, so sídlom: Salka 384, 943 61 Salka, IČO: 50 341 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Versai, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26116/N-Zbl, so sídlom: Malá 335, 946 52 Imeľ, IČO: 45 411 042, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ViOn - LG, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12352/N-Zbl, so sídlom: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 539 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Visual Reality, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 49777/N-Zbl, so sídlom: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 023 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Vodná elektráreň - Vozokany s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13608/N-Zbl, so sídlom: Dr. Zelenyáka 10, 935 61 Hronovce, IČO: 36 550 523, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť W4S, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41322/N-Zbl, so sídlom: Ludanská cesta 12, 934 01 Levice, IČO: 50 429 752, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť WALLTREND s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22436/N-Zbl, so sídlom: Vnútorná okružná 1730, 945 01 Komárno, IČO: 44 196 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť WAM Tactical s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37977/N-Zbl, so sídlom: Malý Kiar 1, 934 01 Levice, IČO: 47 952 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť WANER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33489/N-Zbl, so sídlom: Ďurčanského 1038/2, 949 01 Nitra, IČO: 45 354 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť WEST Trading s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30624/N-Zbl, so sídlom: Vnútorná okružná 33/86, 945 01 Komárno, IČO: 46 447 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť WINGY ART s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45106/N-Zbl, so sídlom: Samova 980/8, 949 01 Nitra, IČO: 51 418 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť WLW group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14572/N-Zbl, so sídlom: Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36 558 362, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť WORDPRESS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39407/N-Zbl, so sídlom: Sobieskeho 609/5, 943 01 Štúrovo, IČO: 48 225 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť WUWU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42095/N-Zbl, so sídlom: Gombaiho 6, 945 01 Komárno, IČO: 36 663 255, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť We take care, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41552/N-Zbl, so sídlom: T. Vansovej 5171/14, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 485 831, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Web Business House, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48326/N-Zbl, so sídlom: Kapitulská 372, 946 39 Iža, IČO: 52 352 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Web Market s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 52003/N-Zbl, so sídlom: Malé Kosihy 2, 943 61 Malé Kosihy, IČO: 53 215 800, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Webion Business Tools s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18868/N-Zbl, so sídlom: Čulenova 21, 949 01 Nitra, IČO: 36 693 375, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť White Studio s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47839/N-Zbl, so sídlom: P. O. Hviezdoslava 616/8, 934 01 Levice, IČO: 52 303 080, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť WiBaComp, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33206/N-Zbl, so sídlom: MDŽ 20, 942 01 Šurany, IČO: 46 924 892, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť X-Therm s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38287/N-Zbl, so sídlom: ul. Wolkerova 3107/1, 940 66 Nové Zámky, IČO: 45 702 713, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť YURONES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28728/N-Zbl, so sídlom: Piesková 41, 946 51 Nesvady, IČO: 46 103 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Yuniq, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45262/N-Zbl, so sídlom: Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 199 041, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ZARO Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28985/N-Zbl, so sídlom: Wilsonovo nábrežie 187/158, 949 01 Nitra, IČO: 46 168 028, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ZB FINANCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41661/N-Zbl, so sídlom: Nám. sv. Rozálie 886/10, 945 01 Komárno, IČO: 50 517 309, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ZE-PRA PLUS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28616/N-Zbl, so sídlom: ul. 1. mája 1/B, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 054 162, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ZEERTS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26945/N-Zbl, so sídlom: Brigádnická 287/6, 949 05 Nitra, IČO: 45 623 368, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť ZENITH ELIT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38795/N-Zbl, so sídlom: Baštová Ul. 2791/47, 945 01 Komárno, IČO: 48 147 231, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ZMG 50 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47992/N-Zbl, so sídlom: Ul. Hodžova 3, 949 01 Nitra, IČO: 52 290 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ZOBOR CLEAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 46880/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 1425/57, 949 01 Nitra, IČO: 51 987 589, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Zajko Trans s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48705/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 41, 949 01 Nitra, IČO: 52 496 147, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Zdravmatsk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26494/N-Zbl, so sídlom: Hlboká 284/10 , 945 01 Komárno, IČO: 45 506 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Zssd s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43489/N-Zbl, so sídlom: Štúrova 41, 949 01 Nitra, IČO: 50 130 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť Zykon s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35155/N-Zbl, so sídlom: Nábrežná 36, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 419 008, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť alionda s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23491/N-Zbl, so sídlom: Baštová 28, 945 01 Komárno, IČO: 43 832 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť bereco s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 53497/N-Zbl, so sídlom: Bojná 531, 956 01 Bojná, IČO: 52 637 603, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť darTTrade, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 44661/N-Zbl, so sídlom: Košická 24/1, 945 01 Komárno, IČO: 51 257 157, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť e-gastro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38919/N-Zbl, so sídlom: Mostná 17, 949 01 Nitra, IČO: 48 168 360, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť fashionpoint, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33991/N-Zbl, so sídlom: Inovecká 509/9, 949 01 Nitra, IČO: 47 041 668, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť iCentrum nk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38942/N-Zbl, so sídlom: Hlavná 188/72, 943 01 Štúrovo, IČO: 48 180 777, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť inakko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47688/N-Zbl, so sídlom: Na Hôrke 51/28, 949 11 Nitra, IČO: 52 253 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť mcburger & Lena s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28003/N-Zbl, so sídlom: Jelenecká 36/2303, 949 01 Nitra, IČO: 45 962 600, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť s.dašenka, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31015/N-Zbl, so sídlom: J. Simora 11, 940 02 Nové Zámky, IČO: 46 525 939, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť streetHOUSE77, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 45229/N-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 1000/2, 942 01 Šurany, IČO: 51 428 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť wearit2 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 51728/N-Zbl, so sídlom: Veľké Turovce 163, 935 81 Veľké Turovce, IČO: 53 123 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 07/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť www.scio.sk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31528/N-Zbl, so sídlom: Štefánikova 15/2907, 949 01 Nitra, IČO: 46 646 787, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 17.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ÁSZ Trans s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 47157/N-Zbl, so sídlom: č. 1042, 946 34 Bátorové Kosihy, IČO: 52 120 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ÚSPECH - obchodné centrum, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1808/N-Zbl, so sídlom: Brezová 2669/42, 955 01 Topoľčany, IČO: 34 130 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 16.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 05.07.2021

Spoločnosť ŠERA ads. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 48610/N-Zbl, so sídlom: Gorazdova 1, 949 01 Nitra, IČO: 52 468 305, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021

Spoločnosť Žitava fruct s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25336/N-Zbl, so sídlom: Za traťou 1428, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 44 978 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 18.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 06.07.2021