Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035566
Súdny exekútor: JUDr. Petra Bednáriková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Poľná
Orientačné/súpisné číslo: 42
Názov obce: Nové Zámky
PSČ: 94001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907180718
Orientačné/súpisné číslo: petra.bednarikova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Henrieta Hochel
IČO/Dátum narodenia: 6.2.1977
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Šaľa
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Šaľa
PSČ: 92701
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 334EX 332/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie