Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • R059228
OBCHODNÉ MENO: VEGUM a. s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 10529/R
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gumárenská 337, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23 
IČO: 44 141 211
DEŇ ZÁPISU: 30.04.2008
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovanie obchodu
3. sprostredkovanie výroby
4. výroba strojov a zariadení
5. zámočníctvo
6. tvorba technickej dokumentácie pre gumárenskú výrobu
7. výroba gumárenských zmesí
8. výroba gumových produktov
9. vývoj výrobkov a technológií v oblasti gumárenskej výroby
10. poradenstvo, expertízna činnosť v gumárenskej výrobe
11. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
12. prenájom nehnuteľností
13. technik požiarnej ochrany
14. oprava meradiel mimo určených meradiel
15. montáž, údržba a rekonštrukcia zdvíhacích zariadení
16. výroba elektrických zariadení
17. montáž, údržba a rekonštrukcia elektrických zariadení
18. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
19. poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom
20. prenájom motorových vozidiel
21. vnútroštátna nákladná cestná doprava
22. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
23. prenájom hnuteľného majetku
24. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (okrem mebezpečných odpadov)
25. podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
26. bezpečnostnotechnické služby
27. elektroenergetika
28. prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
29. zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany a s tým spojené služby
30. poskytovanie služieb v rozsahu voľných živností
31. výskum výrobkov a technológií v oblasti gumárenskej výroby
32. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Kajaba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klenova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 13.07.1970, Deň vzniku funkcie: 05.04.2018
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Paulína Jakubec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererová 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 11.04.1991, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Libuša Zvačová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šulekova 1/10, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 11.07.1964, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Miroslav Bebjak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hollého 743/5, Názov obce: Chynorany, PSČ: 956 33 , Dátum narodenia: 29.12.1965, Deň vzniku funkcie: 01.07.2019
Meno a priezvisko: Mgr. Milan Šiška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Cyrila a Metoda 850/28, Názov obce: Nová Dedinka, PSČ: 900 26 , Dátum narodenia: 30.10.1974, Deň vzniku funkcie: 25.06.2020
Meno a priezvisko: Ing.arch. Pavol Jakubec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landererová 7743/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 25.03.1958, Deň vzniku funkcie: 30.06.2021
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 367 332,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  4 367 332,000000 EUR
AKCIE
Počet: 1283 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 404,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno/názov: VEZMOS, a. s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gumárenská 337, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23 , IČO 31 633 021
Obchodné meno/názov: VEGUM, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gumárenská 337, Názov obce: Dolné Vestenice, PSČ: 972 23 , IČO 00 152 854