Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • X035767
Súdny exekútor: JUDr. Galina Juhászová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Palackého
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907441468
Orientačné/súpisné číslo: galina.juhaszova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Oľga Miková
IČO/Dátum narodenia: 25.10.1962
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Nová
Orientačné/súpisné číslo: 1623/72
Názov obce: Sečovce
PSČ: 07801
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 375EX 262/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie