Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 139/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 21.7.2021
  • Značka:
  • R059194
OBCHODNÉ MENO: SLOVGAST, a. s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5670/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 820 03 
IČO: 00 896 390
DEŇ ZÁPISU: 13.12.1990
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. poskytovanie služieb v oblasti verejného a závodného stravovania,
2. maloobchodný predaj potravinárskych výrobkov,
3. servis chladiarenských zariadení,
4. výroba hotových jedál a nápojov vo vákuovom balení,
5. obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,
7. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. prenájom hnuteľných vecí
9. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. administratívne služby
11. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda - 11. 4. 2016, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslava Jánošová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradná 5053/38, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01 , Dátum narodenia: 10.10.1963, Deň vzniku funkcie: 26.03.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
DOZORNÁ RADA
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Alexandra Forróová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alstrova 6448/260, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 10.12.1991, Deň vzniku funkcie: 31.10.2020
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Roman Kardoš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3051/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 26.11.1977, Deň vzniku funkcie: 31.10.2020
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Tímea Tóthová, Bydlisko: Názov obce: Rohovce 157, PSČ: 930 30 , Dátum narodenia: 23.09.1986, Deň vzniku funkcie: 31.10.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  25 000,000000 EUR
AKCIE
Počet: 1000 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  25,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: bez obmedzenia
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 19.11.1990 podľa Zák.č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Člen zodpovedá za prípadnú stratu družstva do výšky základného členského podielu. Uhradzovacia povinnosť sa vzťahuje na stratu, resp. schodku, ktorý vznikol počas trvania členského pomeru. Stary spis: Dr 1784
2. Premena družstva podľa ust. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník a prispôsobené stanovy družstva citovanému zákonu, transformáciou družstva podľa zákona č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1784
3. Zmena stanov bola schválená valným zhromaždením dňa 15. 7. 1993. Stary spis: Dr 1784
4. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 30.03.1994 na ktorej boli schválení noví členovia predstavenstva. Stary spis: Dr 1784
5. Zmena stanov odsúhlasená na výročnej členskej schôdzi dňa 29.4.1998.
6. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 18.4.2000, na ktorej bola odsúhlasená zmena stanov.
7. Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 6.12.2012, na ktorej bolo rozhodnuté o zmene právnej formy družstva na akciovú spoločnosť.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.04.2014.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2014 a zo dňa 18.07.2014.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2015.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.11.2015.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2016.
13. Notárska zápisnica N 738/2018, Nz 34741/2018, NRCls 35352/2018 zo dňa 17.10.2018 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.