Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • L000570
Oznámenie o skončení likvidácie
Likvidátor/Likvidátori
Meno: Gabriela Hornáčková
Datum narodenia: 14.2.1986
Bydlisko: Vajnorská 1306/9, 83103 Bratislava
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že:
obchodná spoločnosť
Obchodné meno: Akamadak s.r.o.
Sídlo: Námestie Á. Vámbéryho 4913, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 50 198 386
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Trnava
Oddiel: Sro
Vložka č.: 37185/T
na základe rozhodnutia:
zo dňa : 01. 01. 1970
vstúpila do likvidácie: 01. 01. 1970
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno:
Sídlo: ,