Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • X034946
Súdny exekútor: JUDr. Jaroslav Špička exekútor
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Okulka
Orientačné/súpisné číslo: 24/11
Názov obce: Vranov nad Topľou
PSČ: 09301
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905673194
Orientačné/súpisné číslo: spickaj@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Žaneta Siváková Ferencová
IČO/Dátum narodenia: 20.12.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Cigeľka
Orientačné/súpisné číslo: 123
Názov obce: Cigeľka
PSČ: 086 02
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 399 EX 170/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie