Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • R058544
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Jednotné novinárske družstvo "v likvidácii"
ODDIEL: Dr
VLOŽKA ČÍSLO: 707/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Župné námestie 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 
IČO: 50 596 080
DEŇ ZÁPISU: 06.12.2016
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Dr
Vložka: 707 / B
Deň zápisu: 06.12.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 15.07.2021
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Vstup do likvidácie - dátum: 01.11.2019
SKONČENIE LIKVIDÁCIE
Skončenie likvidácie - dátum: 31.05.2021
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.11.2019
Právny dôvod zrušenia: Uplynutím času, na ktorý bola obchodná spoločnosť (družstvo) založená (é) podľa § 68 ods.3 písm. a) Obchodného zákonníka.