Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • R058673
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: AQUACHEMIA, s.r.o., v likvidácii
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 57310/L
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R.Štefánika 847/71, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 
IČO: 36 385 018
DEŇ ZÁPISU: 24.03.1999
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 57310 / L
Deň zápisu: 24.03.1999,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 28.02.2015
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Vstup do likvidácie - dátum: 01.06.2014
LIKVIDÁTOR
Meno a priezvisko: Ing. Marián Šmárik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prieložná 3/75, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 09.09.1971, Deň vzniku funkcie: 01.06.2014, Deň zániku funkcie: 28.02.2015
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti v likvidácii koná likvidátor samostatne.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 01.06.2014
Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 12.02.2015, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2014 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilinan zo dňa 30.01.2015 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom AQUACHEMIA, s.r.o., v likvidácii so sídlom M.R. Štefánika 847/71, Žilina 010 01, IČO: 36 385 018 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 28.02.2015 V Y M A Z Á V A.