Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 137/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 19.7.2021
  • Značka:
  • R058789

Spoločnosť A & K Cleaning s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36682/S-Zbl, so sídlom: Včelince 3, 980 50 Včelince, IČO: 52 435 610, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť A F SECURITY s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17855/S-Zbl, so sídlom: Gen. Svobodu 2005/76, 960 01 Zvolen, IČO: 45 398 186, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť A L U N A spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 858/S-Zbl, so sídlom: Kirejevská 35/40, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 575 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AB stav, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3582/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 003 760, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ABO Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3790/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 009 270, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ADSAPIENCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29620/S-Zbl, so sídlom: Zelená ulica 2D/X5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 50 276 085, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť AF - DIAMANT s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30743/S-Zbl, so sídlom: Včelince 3, 980 50 Včelince, IČO: 50 568 159, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AHUB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37736/S-Zbl, so sídlom: Jesenná 774/3, 050 01 Revúca, IČO: 52 790 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AKVA COM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29732/S-Zbl, so sídlom: Zelená 2D/X5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 50 300 768, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ALFEX,a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 573/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 035 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ALM - EKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18952/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 727 635, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AM1 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36231/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 14464/3/C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 279 979, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ANDYSCAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20367/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 53/125, 991 11 Balog nad Ipľom, IČO: 36 689 823, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ANTON ANTOL, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6263/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 26/4, 962 61 Dobrá Niva, IČO: 36 039 730, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AQUADUX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10896/S-Zbl, so sídlom: Tajov 128, 976 34 Tajov, IČO: 36 642 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ARATTA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40866/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 452 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ASTI a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 994/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, IČO: 45 691 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AUTO CAR - BB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10575/S-Zbl, so sídlom: Tulská 8515/8, 960 01 Zvolen, IČO: 36 639 168, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AUTO HAUS RACING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37013/S-Zbl, so sídlom: Námestie slobody 9, 050 01 Revúca, IČO: 52 504 549, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť AccTax, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14922/S-Zbl, so sídlom: Ladomerská Vieska 109, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 203 578, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Addario s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25543/S-Zbl, so sídlom: Tulská 2490/31, 960 01 Zvolen, IČO: 47 515 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Analop s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20061/S-Zbl, so sídlom: Podbeľová 8107/19, 960 01 Zvolen, IČO: 46 136 797, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Aquila R s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32148/S-Zbl, so sídlom: Veľká Suchá 54, 980 13 Hrnčiarska Ves, IČO: 50 944 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Auctions & Estates, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22261/S-Zbl, so sídlom: Banícka 301/73, 974 05 Malachov, IČO: 46 682 147, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BB PREVENT+, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25072/S-Zbl, so sídlom: Medená 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 443 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BB-FIN home s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35080/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 3751/37, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 889 455, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BB-PORTAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35076/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 3751/37, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51 889 463, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BEAUTY CLINIC SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13142/S-Zbl, so sídlom: P.Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 784 494, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BMJ spol., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23472/S-Zbl, so sídlom: Horné Pršany 108, 974 05 Horné Pršany, IČO: 46 949 984, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BORAJA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14673/S-Zbl, so sídlom: Belohrad 343/18, 976 98 Podbrezová - Lopej, IČO: 44 124 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BORES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38582/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 23, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 026 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 07.07.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.04.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 11.04.2021

Spoločnosť BPM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33883/S-Zbl, so sídlom: Tulská 5305/105, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 51 464 861, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BRITANNIC LINGUISTIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32756/S-Zbl, so sídlom: Teplý Vrch 56, 980 23 Teplý Vrch, IČO: 50 403 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BUKOS - HM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4042/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2556/29, 960 01 Zvolen, IČO: 36 016 161, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť BisArt s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11672/S-Zbl, so sídlom: Gemerská cesta 15, 984 01 Lučenec, IČO: 36 649 325, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Brdo Trade s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20441/S-Zbl, so sídlom: Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 238 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť CALLIS-SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34336/S-Zbl, so sídlom: Tisovská cesta 598, 977 01 Brezno, IČO: 51 719 070, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť CALYPSO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6335/S-Zbl, so sídlom: Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 040 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť CATGEO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27432/S-Zbl, so sídlom: Detvianska Huta 743, 962 05 Detvianska Huta, IČO: 47 957 247, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť CHINSHOP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33021/S-Zbl, so sídlom: Školská 725/9, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50 413 503, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť CLIVIA VIANOCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32971/S-Zbl, so sídlom: J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 182 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť COUNTRY-LIFE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25538/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO: 47 512 130, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Cells Revital Laboratory s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40013/S-Zbl, so sídlom: Tomášikova 1973/32, 831 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 391 144, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 23.10.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.10.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.10.2020
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.10.2020
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 18.06.2021
- osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 18.06.2021

Spoločnosť Cevetri Consult, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38708/S-Zbl, so sídlom: Viestova 14885/7A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 053 320, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Chalúpky Predná Hora, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18083/S-Zbl, so sídlom: Nová 5, 977 01 Brezno, IČO: 45 512 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť CleanDeal s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39029/S-Zbl, so sídlom: SNP 18, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 53 119 886, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 06/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť DAN-EKON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6713/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 044 393, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť DASOS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21856/S-Zbl, so sídlom: Slaná Lehota 25, 987 01 Poltár, IČO: 46 601 236, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť DH centrum s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33356/S-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 884/10, 050 01 Revúca, IČO: 51 283 913, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť DRAKIEN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20752/S-Zbl, so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 42/35, 977 01 Brezno, IČO: 46 319 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť DUTEC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8164/S-Zbl, so sídlom: Kremnička 87, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 058 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Danube Stone s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40191/S-Zbl, so sídlom: Nezábudková 5, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 53 412 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 01.12.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 01.12.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 01.12.2020
- podpisovy vzor REDIRENT.asice
Dátum doručenia: 01.12.2020
- podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 07.07.2021
- VZ REDIRENT.asice
Dátum doručenia: 07.07.2021
- ZL.asice
Dátum doručenia: 07.07.2021

Spoločnosť De.aL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25984/S-Zbl, so sídlom: Dubiny 272/10, 976 37 Hrochoť, IČO: 47 595 159, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť E-MOBIL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31387/S-Zbl, so sídlom: Okružná 1407/17, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50 719 602, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ECOFIX Cleaning s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22718/S-Zbl, so sídlom: Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, IČO: 45 292 922, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ECONICA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25076/S-Zbl, so sídlom: Francisciho 1621/3, 960 01 Zvolen, IČO: 47 428 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ELIS plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3212/S-Zbl, so sídlom: Topoľová 14020/1, 974 01 Banská Bystrica - Kostiviarska, IČO: 31 642 420, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ELLA SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36355/S-Zbl, so sídlom: Rohozná 653/55, 977 01 Brezno, IČO: 52 337 863, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ENKI SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32454/S-Zbl, so sídlom: Ulica maloveská 2314/21, 984 01 Lučenec, IČO: 50 969 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ENVIROLT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19177/S-Zbl, so sídlom: SNP 262/18, 962 23 Očová, IČO: 45 911 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť EO - CONSULTING, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32153/S-Zbl, so sídlom: Rybárska 406/12, 962 31 Sliač, IČO: 50 880 055, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť EURODETEKTOR SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17479/S-Zbl, so sídlom: Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 330 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka 2017.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka 2020.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021

Spoločnosť EUROSTAVING s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2388/S-Zbl, so sídlom: Severná 1122/6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 620 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť EUROTRANS EXPRES, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15756/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 354/12, 987 01 Poltár, IČO: 44 529 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Elissa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36861/S-Zbl, so sídlom: Na Teplici 442/24, 976 37 Hrochoť, IČO: 52 498 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Enyo s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21235/S-Zbl, so sídlom: D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen, IČO: 46 448 926, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Euphory s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17398/S-Zbl, so sídlom: Tatranská 30, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 312 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Euro Construct SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23430/S-Zbl, so sídlom: Oremlaz 445/58, 976 62 Brusno, IČO: 46 931 619, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Euross s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35548/S-Zbl, so sídlom: 1. Mája 889/49, 020 01 Púchov, IČO: 52 073 076, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- euross2_ rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 18.06.2021
- euross3_úz spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 18.06.2021
- euross7_vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 18.06.2021
- výpis z ORSR_Reoffice.asice
Dátum doručenia: 18.06.2021
- výpis_MOVIS_o.z..asice
Dátum doručenia: 18.06.2021

Spoločnosť F.L.R. INVEST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36268/S-Zbl, so sídlom: Sandrická 521/7, 966 81 Žarnovica, IČO: 47 629 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť FA Technology s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35031/S-Zbl, so sídlom: Tatranská 6399/86, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 918 994, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť FALCO GROUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12180/S-Zbl, so sídlom: Dobronivská cesta 8, 960 01 Zvolen, IČO: 36 688 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť FC - komplet, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5943/S-Zbl, so sídlom: Cesta k Smrečine 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 036 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť FK servis, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7491/S-Zbl, so sídlom: Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 027, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť FLEXIM spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 734/S-Zbl, so sídlom: Lučatín 263, 976 61 Lučatín, IČO: 31 572 120, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť Farma Boroš s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19636/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 33, 968 01 Nová Baňa, IČO: 46 037 756, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Fin - Corp SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23484/S-Zbl, so sídlom: Nám. M.R.Štefánika 49/41, 977 01 Brezno, IČO: 46 955 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Full Cars Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29649/S-Zbl, so sídlom: Železničná 21, 050 01 Revúca, IČO: 50 234 129, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Fusion 3D s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38138/S-Zbl, so sídlom: Jelenia 1, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 897 281, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 29.06.2021
- pod.cvzor.asice
Dátum doručenia: 29.06.2021

Spoločnosť GIBBER, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31277/S-Zbl, so sídlom: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 617 542, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť GODIS SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28368/S-Zbl, so sídlom: Ostrý Grúň 25, 966 77 Ostrý Grúň, IČO: 48 201 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť GOLD - FINANCE, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6527/S-Zbl, so sídlom: Zádor 26, 980 42 Zádor, IČO: 36 042 501, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť GREDOS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17593/S-Zbl, so sídlom: Štiavnické Bane 260, 969 81 Štiavnické Bane, IČO: 45 329 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť GREEN SKY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24697/S-Zbl, so sídlom: Kimovská 32, 960 01 Zvolen, IČO: 47 371 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Gemer Pannónia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4179/S-Zbl, so sídlom: ul. Sama Tomášika 19, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 018 040, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Green Solution, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15311/S-Zbl, so sídlom: Adyho 842, 991 28 Vinica, IČO: 44 362 587, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Greenstory s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40910/S-Zbl, so sídlom: Lermontovova 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 646 029, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.03.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.03.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.03.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 11.03.2021
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 27.06.2021
- Podpisový vzor konateľa Hašková.asice
Dátum doručenia: 27.06.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 27.06.2021
- Podpisový vzor konateľa - Krištof.asice
Dátum doručenia: 27.06.2021

Spoločnosť GynVi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27571/S-Zbl, so sídlom: 29. augusta 608/3, 963 01 Krupina, IČO: 47 996 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť HAFTERS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30434/S-Zbl, so sídlom: Večelkov 85, 980 34 Večelkov, IČO: 50 487 311, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť HARLOW group, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17629/S-Zbl, so sídlom: Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 259 349, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť HMC Invest a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1081/S-Zbl, so sídlom: Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 635 561, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť HORUS Build s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32964/S-Zbl, so sídlom: Komenského 603/28, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 51 188 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť HSKP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38185/S-Zbl, so sídlom: Železničná 620/14, 962 31 Sliač, IČO: 52 888 592, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť HVS Alles, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22137/S-Zbl, so sídlom: Javornícka 10, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 656 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Hont Medik s.r.o. „v likvidácii“, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8812/S-Zbl, so sídlom: Malinovského 873/7, 963 01 Krupina, IČO: 36 622 371, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Hylos, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37898/S-Zbl, so sídlom: Severná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 831 868, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť IC INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28325/S-Zbl, so sídlom: Zelená 2D/X5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 48 236 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť IMPA Žiar nad Hronom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 281/S-Zbl, so sídlom: Vieska 285, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 31 558 062, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť IN ENERGY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24258/S-Zbl, so sídlom: Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 168 897, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť INEXSTA s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19828/S-Zbl, so sídlom: Kúpeľná 1/1002, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 022 848, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť INMEDIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4345/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36 019 208, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť INTDEKOR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29941/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 348 604, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť INTER-HRON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4154/S-Zbl, so sídlom: Špania Dolina 175, 974 01 Špania Dolina, IČO: 36 017 779, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť INWO SR, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 839/S-Zbl, so sídlom: Stavebná 1/D, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 643 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť IPM Growth s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35683/S-Zbl, so sídlom: Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 151 573, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť IPM InoBat Investment Holding j.s.a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 15/S-Zbl, so sídlom: Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 436 764, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť IPM Investment Holding j.s.a., reg. v oddieli: Sja, vo vložke č: 9/S-Zbl, so sídlom: Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 106 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ITIMEX a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1110/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova č. 8, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 425 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Illichmann Castalloy s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18388/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 81, 966 81 Žarnovica, IČO: 44 934 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2019 - 03/2020 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Invest Trade Group, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29739/S-Zbl, so sídlom: Ligurčeková 25147/8, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 50 298 739, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021

Spoločnosť J.N. DEVELOPMENTSK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18727/S-Zbl, so sídlom: Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, IČO: 45 285 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť JAVOR agro s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15653/S-Zbl, so sídlom: Haličská cesta 28, 984 01 Lučenec, IČO: 44 503 202, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť JJ Stavby s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37274/S-Zbl, so sídlom: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 51 806 509, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť JK-EKO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24719/S-Zbl, so sídlom: Železničná 333/43, 985 56 Tomášovce, IČO: 47 369 124, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť JOKA GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18904/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 742 908, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť JP-ALINOX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22535/S-Zbl, so sídlom: Gorkého 12, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 46 750 355, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- listina prítomných spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 28.06.2021
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 28.06.2021
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.06.2021
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 28.06.2021

Spoločnosť JS management s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20245/S-Zbl, so sídlom: Podháj 88, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 182 551, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.07.2021

Spoločnosť Job Top s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40753/S-Zbl, so sídlom: Pod hájom 4254, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 53 620 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 24.02.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).pdf
Dátum doručenia: 24.02.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.pdf
Dátum doručenia: 24.02.2021
- Podpisový vzor_Erena s.r.o..pdf
Dátum doručenia: 24.02.2021
- Erena_Rozhodnutie jediného spolocnika.zep
Dátum doručenia: 05.05.2021
- Erena_Vyhlásenie + podpisovy vzor konateľa.docx.asice
Dátum doručenia: 05.05.2021
- Erena_Osvedcenie.asice
Dátum doručenia: 29.06.2021
- Erena_Rozhodnutie jediného spolocnika_zivnosti.asice
Dátum doručenia: 29.06.2021
- Erena_Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 29.06.2021

Spoločnosť KALIMARI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33999/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1307, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 633 353, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť KARAN GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41186/S-Zbl, so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 53 736 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.04.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 19.04.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 19.04.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 19.04.2021
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 24.06.2021
- Príloha 9.asice
Dátum doručenia: 24.06.2021
- Príloha 10.asice
Dátum doručenia: 24.06.2021
- Príloha 11.asice
Dátum doručenia: 24.06.2021
- Príloha 12.asice
Dátum doručenia: 24.06.2021

Spoločnosť KLIMAGIC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37712/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, IČO: 52 753 778, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť KOLIBA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7288/S-Zbl, so sídlom: Beskydská 12, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 395 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť KORAL TOUR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8808/S-Zbl, so sídlom: Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 622 338, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť KRIDO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20133/S-Zbl, so sídlom: Samporská 69, 962 31 Sliač, IČO: 46 156 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8264/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen, IČO: 36 059 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica 2019.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021
- uplne znenie 2019.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021
- zapisnica 2021.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021
- uplne znenie 2021.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021

Spoločnosť KRUPOVÁ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29430/S-Zbl, so sídlom: Fučíkova 1138/7, 977 01 Brezno, IČO: 50 189 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Küster - automobilová technika spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 770/S-Zbl, so sídlom: Továrenská 1, 976 31 Vlkanová, IČO: 31 572 995, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť LUANON - VÝKUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27109/S-Zbl, so sídlom: Jánošovka, Nová 520/9, 976 52 Čierny Balog, IČO: 47 867 957, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť LUKOS trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23436/S-Zbl, so sídlom: Kollárova 51, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 946 454, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Lexar, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12841/S-Zbl, so sídlom: Štúrova 21, 977 01 Brezno, IČO: 36 756 911, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Luna Marketing, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21352/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 485 104, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť M&K Stability, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29543/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 1307, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 50 251 295, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MAR-KOVGroup s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25278/S-Zbl, so sídlom: Buzitka 172, 985 41 Buzitka, IČO: 47 473 754, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MARVIG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38012/S-Zbl, so sídlom: Hurbanova 993/26, 960 01 Zvolen, IČO: 52 862 275, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 02/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MAZUREZ spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33238/S-Zbl, so sídlom: V.Clementisa 199, 981 01 Hnúšťa, IČO: 51 259 176, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MDL Asset Management, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39209/S-Zbl, so sídlom: Gorkého 10, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 177 801, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Odstúpenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Odstúpenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.06.2021

Spoločnosť MEDIA-ZG s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21785/S-Zbl, so sídlom: Mlynská ulica 312/7, 976 11 Selce, IČO: 46 587 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MEDIC LABOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4021/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 37A, 974 03 Banská Bystrica, IČO: 36 015 393, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť MEDIKAL PK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28934/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 38, 976 11 Selce, IČO: 50 057 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MIONEX REALITY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14622/S-Zbl, so sídlom: Švermova 1750/20, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 092 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MIZA autopoťahy s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18325/S-Zbl, so sídlom: Košická cesta 1935, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 457 239, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MIŠIAK ŠPORT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8308/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 059 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MJ-SFI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24542/S-Zbl, so sídlom: Fučíkova 612/3, 987 01 Poltár, IČO: 47 337 907, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MMQ SLOVAKIA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25240/S-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 1568/17, 960 01 Zvolen, IČO: 47 484 098, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MODLUX,spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6332/S-Zbl, so sídlom: Plánočkova 28, 962 37 Kováčová, IČO: 36 040 398, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MTS Zvolen, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19875/S-Zbl, so sídlom: Jedľová 8520/10, 960 01 Zvolen, IČO: 46 089 195, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Med. LaVita s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23713/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 950 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MiopeD s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37283/S-Zbl, so sídlom: Závoz 206/10, 974 01 Riečka, IČO: 52 638 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 12/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Modrá púpava s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37622/S-Zbl, so sídlom: Hurbanova 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 940 744, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Motte s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18502/S-Zbl, so sídlom: Trebuľa 1741/18, 962 31 Sliač, IČO: 45 419 965, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť MÄSO - OCEĽ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21780/S-Zbl, so sídlom: SNP 193/10, 976 66 Polomka, IČO: 46 560 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť NESIA trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39152/S-Zbl, so sídlom: Brezová 2826/4B, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 35 740 990, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť NOELE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15535/S-Zbl, so sídlom: Tekovská Breznica 780, 966 52 Tekovská Breznica, IČO: 36 535 451, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť NOLE trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15963/S-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 44 565 682, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť NUTRIVET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34214/S-Zbl, so sídlom: Viestova 1194/15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 674 068, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Nastenu s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36382/S-Zbl, so sídlom: M. Bazovského 1878/6, 960 01 Zvolen, IČO: 52 330 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť OKBplus, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 552/S-Zbl, so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 034 002, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ORTHODOM ŠKOLIAK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19839/S-Zbl, so sídlom: Ulica I. Krasku 1624/11, 984 01 Lučenec, IČO: 46 077 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť OptiNet s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16311/S-Zbl, so sídlom: Ožďany 47, 980 11 Ožďany, IČO: 44 678 991, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PAMOD invest s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39709/S-Zbl, so sídlom: Hladký majer 2016/6, 984 01 Lučenec, IČO: 53 310 641, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 08/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť PAMONS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14772/S-Zbl, so sídlom: Krivec 780, 962 05 Hriňová, IČO: 44 064 446, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PAZZ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1371/S-Zbl, so sídlom: Madácha 4, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 590 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PBS9 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26508/S-Zbl, so sídlom: Jána Švermu 98/2, 976 97 Nemecká, IČO: 47 595 825, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť POTES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23851/S-Zbl, so sídlom: Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 067 314, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť POWER BATTERY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24551/S-Zbl, so sídlom: Majerská cesta 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 335 009, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PPH Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25232/S-Zbl, so sídlom: Ľupčianska 90/17, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 47 472 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PREBUS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19611/S-Zbl, so sídlom: Donovaly 572, 976 39 Donovaly, IČO: 46 025 642, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PREMIUM TOURS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28194/S-Zbl, so sídlom: Pod zámkom 138/17, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 48 160 296, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PRIMA INVEST, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3318/S-Zbl, so sídlom: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 644 791, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PRO - WOOD, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22508/S-Zbl, so sídlom: Bolontov 585, 985 59 Vidiná, IČO: 46 718 079, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť PROFIT EUROPE PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26243/S-Zbl, so sídlom: Parašutistov 372/4, 984 01 Lučenec, IČO: 47 623 381, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Plienky dada 10 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37349/S-Zbl, so sídlom: Fučiková 1222/16, 962 12 Detva, IČO: 52 654 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Plienky dada 11 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37348/S-Zbl, so sídlom: Fučiková 1222/16, 962 12 Detva, IČO: 52 654 630, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Plienky dada 7 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36940/S-Zbl, so sídlom: Fučíková 1222/16, 962 12 Detva, IČO: 52 522 890, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť QR CAR, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11083/S-Zbl, so sídlom: Tajov 269, 976 34 Tajov, IČO: 36 643 815, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť R&J SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25728/S-Zbl, so sídlom: Povstalecká 10, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 47 556 617, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť R-DAS Global, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1082/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 601 841, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť RADUGA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34109/S-Zbl, so sídlom: Horná 30, 963 01 Krupina, IČO: 51 335 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť RAUT & RENT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20842/S-Zbl, so sídlom: Bernolákova 40, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 351 434, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť RAVAFOL SK3, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36436/S-Zbl, so sídlom: Antolská 31, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 52 368 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť REAL DOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10799/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 641 235, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť REAL FIN - EU, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21645/S-Zbl, so sídlom: ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 535 837, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 14.07.2021

Spoločnosť REALITY BB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17541/S-Zbl, so sídlom: Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 482, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť RIGOS SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3027/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 145, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 637 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť S úsmevom s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24042/S-Zbl, so sídlom: Námestie Slobody 1935/2, 960 01 Zvolen, IČO: 47 104 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SCN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26643/S-Zbl, so sídlom: Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 673 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SCS - SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4383/S-Zbl, so sídlom: Medený hámor 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 019 585, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SEA GROUP s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33933/S-Zbl, so sídlom: Švantnerova 160/22, 968 01 Nová Baňa, IČO: 51 479 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SENO - POOL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38980/S-Zbl, so sídlom: Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo, IČO: 53 107 373, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SILVANA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15330/S-Zbl, so sídlom: Štvrť Ladislava Novomeského 28, 977 01 Brezno, IČO: 44 355 238, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SITAX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40264/S-Zbl, so sídlom: Veľká nad Ipľom 72, 985 32 Veľká nad Ipľom, IČO: 53 372 425, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SK - ELKOS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20632/S-Zbl, so sídlom: Železničná 72, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 46 264 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SK Econom s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22743/S-Zbl, so sídlom: Tŕnie 75, 962 34 Tŕnie, IČO: 45 672 776, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SKOPA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30991/S-Zbl, so sídlom: Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno, IČO: 50 633 228, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť STAVEBNINY TRVALEC s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29342/S-Zbl, so sídlom: Slobody 444/107, 966 81 Žarnovica, IČO: 50 200 666, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 03.07.2021

Spoločnosť STEEL PLAN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23734/S-Zbl, so sídlom: Kpt. Jána Nálepku 602/20, 976 46 Valaská, IČO: 46 971 955, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť STOL-MONT Ivan s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32703/S-Zbl, so sídlom: Sklabiná 187, 991 05 Sklabiná, IČO: 50 252 488, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť STOMANA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24131/S-Zbl, so sídlom: Matunákova 380/8, 967 01 Kremnica, IČO: 47 134 771, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť STOMTOM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22938/S-Zbl, so sídlom: Tajovského 15390/15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 803 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SV - Elektro, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20618/S-Zbl, so sídlom: Š. Moysesa 436/34, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 46 299 190, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SV – Elektro ZH, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29490/S-Zbl, so sídlom: Š. Moysesa 436/34, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 50 242 466, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť SZS Agrocorporation spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17207/S-Zbl, so sídlom: Veterná 1981/29, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 248 893, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Slovakia Packaging s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27150/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 87, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 811 637, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Soluta, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19483/S-Zbl, so sídlom: Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 232 528, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Sprezzatura s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22565/S-Zbl, so sídlom: Sásovská cesta 2955/42, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 759 280, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Sunrise club s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35250/S-Zbl, so sídlom: Dolná Lehota 68, 976 98 Dolná Lehota, IČO: 51 988 364, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Svojpomocné družstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov Stará Huta, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 341/S-Zbl, so sídlom: Stará Huta 54, 962 25 Stará Huta, IČO: 36 037 460, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť T & O CARS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11914/S-Zbl, so sídlom: Oremlaz 474/81, 976 62 Brusno - Ondrej nad Hronom, IČO: 36 657 697, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť TEARS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10603/S-Zbl, so sídlom: Československej armády 37/69, 977 01 Brezno, IČO: 36 639 419, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť TEKLA Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34592/S-Zbl, so sídlom: Ulica Železničná 191/26 B, 984 01 Lučenec, IČO: 51 783 487, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ 2020.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021
- Prezenčná listina 2020.asice
Dátum doručenia: 13.07.2021

Spoločnosť TENZA P. K. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25928/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 291/54, 976 32 Badín, IČO: 47 526 599, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť TIMA LIGNUM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3827/S-Zbl, so sídlom: Terézie Vansovej 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 010 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť TOTAL MUSIC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12877/S-Zbl, so sídlom: J. Švermu 765/25, 960 01 Zvolen, IČO: 36 759 627, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť TRADE-AGRO-TRANSPORT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29251/S-Zbl, so sídlom: Kružno 143, 979 01 Kružno, IČO: 50 086 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť TRAVERTÍN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28115/S-Zbl, so sídlom: Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 17 147 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť TREGAS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41097/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 336/1, 049 16 Jelšava, IČO: 46 384 596, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť UBG Soft Systems s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28743/S-Zbl, so sídlom: Zelená ulica 2D/X5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 005 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť UKG, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5885/S-Zbl, so sídlom: Lom nad Rimavicou 37, 976 53 Lom nad Rimavicou, IČO: 36 035 742, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť URSTA - import, export, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3099/S-Zbl, so sídlom: SNP 7, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31 639 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Unique Products Unique Services SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23126/S-Zbl, so sídlom: Dolné Hámre 290, 966 61 Hodruša-Hámre, IČO: 46 854 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť VD - MONT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33835/S-Zbl, so sídlom: Námestie Matice Slovenskej 409/6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 476 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť VERCAJCH CENTRUM spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 3610/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, IČO: 36 004 359, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Valman, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15598/S-Zbl, so sídlom: Nový Svet 4768/27, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 473 761, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Vector SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11602/S-Zbl, so sídlom: Čajkovského 8, 984 01 Lučenec, IČO: 36 648 655, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Visit Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29813/S-Zbl, so sídlom: Dr.V.Clementisa 2290, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50 309 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť W-Bio, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23284/S-Zbl, so sídlom: Zechenterova 349/6, 967 01 Kremnica, IČO: 46 909 834, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť WODEN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22355/S-Zbl, so sídlom: Dolinky 1338/13, 962 12 Detva, IČO: 46 674 896, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť WORLD-DREAMS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23818/S-Zbl, so sídlom: Dolná 19, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 034 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť X perform s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40597/S-Zbl, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 548 329, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 22.06.2021
- Vyhlásenie konateľa.asice
Dátum doručenia: 22.06.2021

Spoločnosť Xepap, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2696/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31 628 605, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť ZT accounting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24613/S-Zbl, so sídlom: Záhradná 721/43, 963 01 Krupina, IČO: 47 339 004, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Zvolenský energoblok s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23588/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, IČO: 46 990 020, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť doubLLe s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26637/S-Zbl, so sídlom: Boroviny-Krvavník 891/6, 962 01 Zvolenská Slatina, IČO: 47 677 830, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť iBros s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21539/S-Zbl, so sídlom: Novozámocká 8475/47, 960 01 Zvolen, IČO: 46 516 417, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť iMedic, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28122/S-Zbl, so sídlom: Letná 741/13, 050 01 Revúca, IČO: 48 160 113, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť komanservis s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31335/S-Zbl, so sídlom: Kp.Nálepku 188, 976 69 Pohorelá, IČO: 50 695 452, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť machava consulting s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15834/S-Zbl, so sídlom: Nad Plážou 14554/33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 509 073, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť stred.sk, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12824/S-Zbl, so sídlom: R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen, IČO: 36 754 145, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť visualarch, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10358/S-Zbl, so sídlom: Dr. Jánskeho 29/24, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 637 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Á-Klíma s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30285/S-Zbl, so sídlom: Banícka 703/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 402 781, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka 2011 + zápisnica
Dátum doručenia: 31.07.2012

Spoločnosť Čaro slovenských byliniek, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29485/S-Zbl, so sídlom: Dr. Töröka 1428/7, 982 01 Tornaľa, IČO: 45 660 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Šangri-La s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26426/S-Zbl, so sídlom: Jána Palárika 367/4, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 596 074, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021

Spoločnosť Štandart BPPO s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33786/S-Zbl, so sídlom: Jelšavská Teplica 1, 049 16 Gemerské Teplice, IČO: 50 256 220, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 14.07.2021
Dátum uloženia v RÚZ: 04.07.2021