Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001231
Súdny exekútor: JUDr. Erik Tóth
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Piaristická
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0376542482
Orientačné/súpisné číslo: erik.toth@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Kamil Petrakovič
IČO/Dátum narodenia: 08.09.1988
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Trávnik
Orientačné/súpisné číslo: 91
Názov obce: Trávnik
PSČ: 94618
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 213EX128/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie