Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001209
Súdny exekútor: JUDr. Stacho Chladný
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Stráž
Orientačné/súpisné číslo: 223
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0452851813
Orientačné/súpisné číslo: elena.hroncova@exekutorzv.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: PM šport, s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 45951837
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Rúbanisko II
Orientačné/súpisné číslo: 420/23
Názov obce: Lučenec
PSČ: 98403
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 350EX 40205/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie