Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001287
Súdny exekútor: JUDr. Galina Juhászová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Palackého
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907441468
Orientačné/súpisné číslo: galina.juhaszova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Oto Rybár
IČO/Dátum narodenia: 27.03.1965
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Budulovská
Orientačné/súpisné číslo: 255/30
Názov obce: Moldava nad Bodvou
PSČ: 04501
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 375EX 462/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie