Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • R003334
Značka Obchodného registra : R359193
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 679/B
OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
IČO: 31 792 693
DEŇ ZÁPISU: 19.12.1997
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
3. vykonávanie inžienierskych stavieb,
4. vykonávanie dopravných stavieb,
5. vykonávanie priemyselných stavieb,
6. vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
7. staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
8. činnosť vykonávaná banským spôsobom-v rozsahu § 3 písm. d,e,g, zákona č. 51/1998 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v platnom znení,
9. vykonávanie trhacích prác,
10. vedenie účtovníctva,
11. činnosť účtovných poradcov,
12. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
13. reklamná činnosť,
14. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
16. čistiace a upratovacie služby,
17. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
18. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu obstarávateľskej činnosti,
19. prenájom hnuteľných vecí,
20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
21. marketingové služby,
22. geologické práce v rozsahu:
1. hydrogeologický prieskum
2. geologický prieskum životného prostredia
3. terénne meračské práce
4. technické práce (vrtné práce, zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
5. technologické práce
6. monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
7. sanácia geologického prostredia
8. sanácia environmentálnej záťaže
9. odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a sanácii environmentálnej záťaže
10. vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
23. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
24. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
25. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
26. činnosť vodohospodára
27. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
28. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.
29. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
30. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
31. Prípravné práce k realizácii stavby
32. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
33. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických
zariadení
34. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
35. Demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU):
Meno a priezvisko: Ing. Richard Müller, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 18.01.2019
Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby je oprávnený: Za organizačnú zložku jedná a podpisuje vedúci organizačnej zložky v plnom rozsahu. Podpisovanie sa deje tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu prevádzky pripojí svoj podpis vedúci organizačnej zložky.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Organizačná zložka bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 126/97, Nz 125/97 zo dňa 15.12.1997 v súlade s § 21 Zák. 513/91 Zb. Stary spis: Po 1099
2. Notárska zápisnica N 480/98, Nz 456/98 zo dňa 24.8.1998 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľa o zmene zakladateľskej listiny.
3. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 13/02, Nz 13/02 zo dňa 21.1.2002.
4. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 5.3.2003. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená v notárskej zápisnice N 130/03, Nz 25395/03 spísanej dňa 7.4.2003 notárom JUDr. Ravlukovou.
Funkcia vedúceho organizačnej zložky Ing. I. Škripeňa sa končí dňom 31.3.2003.
5. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 25.03.2014.
6. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 29.10.2014.
ZAHRANIČNÁ OSOBA:
OBCHODNÉ MENO: Metrostav a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Koželužská 2450/4, Názov obce: Praha 8, PSČ: 180 00, Štát: Česká republika
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, Česká republika, oddiel B, vložka 758
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. František Kočí, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): K Rovinám 6, Názov obce: Praha, PSČ: 15800, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 18.05.2018
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viliam Turanský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Priehradná 18, Názov obce: Martin, PSČ: 036 01, Vznik funkcie: 18.05.2018
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Šinovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Okrouhlíkem 2351/4, Názov obce: Praha 8, PSČ: 182 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 12.05.2017
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Daniel Knotek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nad Okrouhlíkem 2351/4, Názov obce: Praha 8, PSČ: 182 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 17.05.2019
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Radim Čáp, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Harfou 938/58, Názov obce: Vysočany, Praha 9, PSČ: 19000, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 17.05.2019
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Šesták, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 2807/32, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 26.06.2020
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Heran, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na záhonech 847/18, Názov obce: Praha 4, PSČ: 141 00, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.07.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná navonok vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti a spoločnosť vo všetkých záležitostiach zaväzuje predstavenstvo a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.