Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • R003244
Značka Obchodného registra : R359193
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Po
VLOŽKA ČÍSLO: 7049/B
ZAPÍSANÁ OSOBA
PODNIK ZAHRANIČNEJ OSOBY: Nikita Beznosov
ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stavbárska 40, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07
IČO: 52 529 894
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2019
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Po, Vložka B , Deň zápisu 27.11.2019, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 13.01.2021.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 20.08.2020
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím zahraničnej osoby - podnik zahraničnej osoby
Rozhodnutím zahraničnej osoby o zrušení podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 13.01.2021
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz