Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 9/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.1.2021
  • Značka:
  • X001226
Súdny exekútor: Mgr. Erik Fekete
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Puškinova
Orientačné/súpisné číslo: 16
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0517721184
Orientačné/súpisné číslo: exekutor.fekete@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: ij, s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 44161433
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Višňová
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Prešov
PSČ: 080 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 252Ex 244/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie