Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • R194610
Značka Obchodného registra : R354363
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45546/B
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: SPV20, s.r.o. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefanovičova 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04
IČO: 36 766 682
DEŇ ZÁPISU: 19.04.2007
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka B , Deň zápisu 19.04.2007, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 13.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 14.09.2009
LIKVIDÁTOR
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gajan, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vernár 44, Názov obce: Vernár, PSČ: 059 17, Vznik funkcie: 14.09.2009
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:
Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
SKONČENIE LIKVIDÁCIE
Dátum skončenia likvidácie: 15.07.2020
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 14.09.2009
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 13.11.2020
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz