Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • L001937
Likvidátor/Likvidátori
Druh Osoby: Fyzická osoba
Meno: Jaroslav Výboštek
Bydlisko: Hviezdoslavova 12, 08001 Prešov
podľa § 73 Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že: obchodná spoločnosť
Štátny Podnik:
Obchodné meno: VaV Akademy - ZA, s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Hlavná 50, 08001 Prešov
IČO: 47957379
SID:
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro
Vložka č.: 30995/P
Zapísaný v inom registri.:
Registrovaná.:
Registračné číslo.:
na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
zo dňa : 16. 09. 2020
vstúpila do likvidácie: 16. 09. 2020
a súčastne vyzýva/vyzývaju veriteľov:
iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva
v lehote: 3 mesiacov
od zverejnenia tejto výzvy na adrese: