Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • R194614
Značka Obchodného registra : R354318
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 138728/B
OBCHODNÉ MENO: 4 x RH, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 31 718 175
DEŇ ZÁPISU: 11.12.1995
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. veľkoobchod, maloobchod a maloobchod mimo riadnej predajne: potraviny a pochutiny, mäso-údeniny a výrobky z nich, mliekárenské výrobky, vajcia, olej, tuky, cukrovinky, čokoláda, kakao, káva, čaj, koreniny, ryby, ovocie, zelenina, zemiaky, papierenský tovar, nápoje alkoholické a nealkoholické, tabak a tabakové výrobky, kozmetika, drogéria, hračky, textil, odevy, obuv, koža a kožené výrobky vrátane kožušín, športové potreby, potreby pre domácnosť vrátane elektrických prístrojov, nábytok a svietidlá, rozhlasové a televízne prijímače, sklo a porcelán, náterové hmoty, čistiace potreby, železiarensky tovar, inštalatérsky tovar, vykurovacie zariadenia, kancelárske stroje a zariadenia, spotrebná elektronika, kovy a kovové rudy, potreby pre domácich majstrov, motorové a nemotorové vozidlá
2. prenájom priemyselného tovaru, motorových vozidiel
3. sprostredkovateľská činnosť
4. poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania (mimo ekonomického, oganizačného a účtovného poradenstva)
5. zasialateľstvo
6. maloobchod: mlynárske výrobky, soľ, hodiny a hodinky, hudobné nástroje, fotografické a kinematografické výrobky, nástroje a prístroje optické, meracie, kontrolné, presné, laboratórne, lekárske a chirurgické vrátane ich príslušenstva, plasty a výrobky z nich, umelé hmoty, tapety, laky, náterové hmoty, stavebný materiál, vykurovacie zariadenia, kancelárske stroje a zariadenia, spotrebná elektronika, kovy a kovové rudy a výrobky z nich, rudy kovov, trosky, popoly, magnety, nerastné palivá, chemické výrobky organické a anorganické (okrem jedov a žieravín), textilné suroviny a polotovary, palivá, technické chemikálie, drevo, korok, výrobky zo slamy, stroje, priemyselné zariadenia, lode, lietadlá, kvety a rastliny, surové kožky a kože, obrábacie stroje pre spracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje pre textilný priemysel, šijacie a pletacie stroje, ostatné stroje pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, hnojivá, žiaruvzdorné a nežiaruvzdorné keramické tovary
7. veľkoobchod s vyššie uvedeným tovarom
8. výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky
9. výroba keramických výrobkov pre technické účely
10. výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
11. výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
12. výroba nežiaruvzdorných keramických tovarov mimo stavebníctvo
13. výroba, dodávka a montáž kachieľ, kachľových pecí, priemyselných pecí a krbov
14. školiteľská činnosť v odbore výstavby kachieľ, kachľových a priemyselných pecí, krbov, bielomurárskych a šamotárskych prác
15. staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
16. prípravné práce pre stavbu
17. demolácia a zemné práce
18. maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
19. štukatérske a omietkárske práce, obkladanie stien, ukladanie podlahových krytín
20. zásielkový predaj
21. predaj na trhoch
22. sprostredkovanie dopravy
23. prekladištia nákladov, skladovanie
24. prenájom vyššie uvedených tovarov, vhodných na prenájom
25. výskum a vývoj v rámci predmetu podnikania
26. sprostredkovateľská činnosť
27. poradenská činnosť v rámci predmetu podnikania
28. prenájom hnuteľných vecí
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Kristián Gábor, Bydlisko: Názov obce: Veľká Ida 574, PSČ: 044 55, Vznik funkcie: 01.08.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak,
že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Kristián Gábor, Bydlisko: Názov obce: Veľká Ida 574, PSČ: 044 55, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.6.1995 č. N 166/95, Nz 160/95, spísanej JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach, podľa zák. č. 513/91 Zb.
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.1.1997.
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998.