Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • L001952
Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Meno: Jaroslav Výboštek
Datum narodenia: 6.1.1977
Bydlisko: Hviezdoslavova 12, 08001 Prešov
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že:
obchodná spoločnosť
Obchodné meno: VaV Partners company, s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Hlavná 50, 08001 Prešov
IČO: 47 894 474
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Prešov
Oddiel: Sro
Vložka č.: 31501/P
na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
zo dňa : 16. 09. 2020
vstúpila do likvidácie: 16. 09. 2020
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno: Ing. Jaroslav Výboštek, PhD.
Sídlo: Hviezdoslavova 12, 08001 Prešov