Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • R194997
Značka Obchodného registra : R354318
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3006/B
OBCHODNÉ MENO: Slovenská produkčná, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01
IČO: 35 843 624
DEŇ ZÁPISU: 18.09.2002
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. audiovízia,
2. vydávanie a rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov,
3. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora,
4. technické a organizačné zabezpečenie pri výrobe filmu,
5. producentská činnosť v oblasti videotvorby,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
7. poradenská činnosť v predmetoch podnikania,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. reklamná a propagačná činnosť,
10. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
11. organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí a výstav,
12. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
14. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
15. činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
16. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
17. automatizované spracovanie údajov,
18. poskytovanie dátových služieb - prevádzkovanie internetovej čitárne,
19. zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia,
20. poradenská a konzultačná činnosť oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softvéru,
21. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
22. návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti,
23. registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie,
24. poskytovanie verejnodostupných informácií,
25. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,
26. činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy,
27. výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov so súhlasom autora,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
podpredseda, Meno a priezvisko: Roland Kubina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Majera 4/8305, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06, Vznik funkcie: 24.03.2014
člen, Meno a priezvisko: Ing. Martin Heržo, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Valentiniánova 1400/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 24.03.2014
predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Marcel Grega, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 40/4984, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 24.03.2014
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Mojmír Mlčoch, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mramorová 413, Názov obce: Zbuzany, PSČ: 25225, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 23.09.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú aspoň 2 (dvaja) členovia predstavenstva spoločne, z toho vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:
Meno a priezvisko: Mgr. Marián Masarik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Starej Prachárni 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 19.02.2009
Meno a priezvisko: Dezider Fischer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 217/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01, Vznik funkcie: 30.06.2014
Meno a priezvisko: Mgr. Richard Flimel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magurská 2772/7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 06.06.2014
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 634 740,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 7 634 740,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 200, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR
Počet: 21, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331 940,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lamačská cesta 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, IČO: 36 723 703
Obchodné meno: MAG MEDIA, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brečtanová 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, IČO: 35 831 316
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.9.2002. Notárska zápisnica č. N 446/02, Nz 429/ 02 zo dňa 4.9.2002 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák. č. 513/ 1991 Zb. v znení noviel.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.3.2003.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.10.2003.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 326/2004, NZ 321/2004 zo dňa 25.11.2004.
5. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu člena dozornej rady zo dňa 04.09.2007. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 6404/2007, Nz 47877/2007, NCRls 47518/2007 zo dňa 20.11.2007.
6. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 8865/2008, Nz 56048/2008 dňa 08.12.2008 o zlúčení so spoločnosťou J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 36 723 703, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4060/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie a o zlúčení so spoločnosťou MAG MEDIA, a.s. so sídlom Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 831 316 , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2921/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3006/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 8866/2008, Nz 56075/2008 notárkou Mgr. Tatianou Stročinskou dňa 08.12.2008. stáva právnym nástupcom spoločností J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s. a MAG MEDIA, a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.02.2009.
8. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.5.2010 vo forme notárskej zápisnice N 150/2010, Nz 18761/2010, NCRIs 19063/2010.
9. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N212/2011, Nz 18981/2011 zo dňa 25.05.2011- zmena v spôsobe konania
10. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.12.2011.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždnei azo dňa 24.03.2014.
12. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždnei azo dňa 23.09.2014.