Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 222/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 18.11.2020
  • Značka:
  • R195173
Značka Obchodného registra : R354377
Podané : Okresný súd Žilina
Celé znenie :
ODDIEL: Sr
VLOŽKA ČÍSLO: 10279/L
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Alamand, k.s. v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 76, Názov obce: Čadca, PSČ: 022 01
IČO: 47 954 507
DEŇ ZÁPISU: 04.11.2014
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sr, Vložka L , Deň zápisu 04.11.2014, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 13.11.2020.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.06.2016
LIKVIDÁTOR
Meno a priezvisko: Adam Kruszewski, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrzeżna 1B m. 31, Názov obce: Warszawa, PSČ: 02-691, Štát: Poľská republika, Vznik funkcie: 15.06.2016
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:
Likvidátor je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne a robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 15.06.2016
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím spoločníkov
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 13.11.2020
Právny dôvod výmazu:
dobrovoľný výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 12.11.2020, zápisnice z rokovania zhromaždenia spoločníkov spoločnosti, kde bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 15.06.2016, na základe predloženej konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a tiež na základe predloženej účtovnej závierky a súhlasu správcu dane - Daňového úradu Žilina, pobočka Čadca zo dňa 21.08.2019 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Alamand, k.s. v likvidácii so sídlom Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 47 954 507 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 13.11.2020 V Y M A Z Á V A.