Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • R170443
Značka Obchodného registra : R345520
Podané : Okresný súd Košice I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 18417/V
OBCHODNÉ MENO: S-SPIN, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykova 51, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01
IČO: 36 651 222
DEŇ ZÁPISU: 11.07.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovanie služieb v oblasti reklamy a inzercie
5. reklamná činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Jaroslav Miklošek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Jilemnického 838/37, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21, Vznik funkcie: 22.11.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje sa za spoločnosť samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Jaroslav Miklošek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Jilemnického 838/37, Názov obce: Svit, PSČ: 059 21, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VYHLÁSENIE KONKURZU
Dátum vyhlásenia konkurzu: 12.02.2020
SPRÁVCA KONKURZNEJ PODSTATY
Obchodné meno: TETRA INSOLVENCY, k.s., Značka: S1661Sídlo: Adresa kancelárie: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kuzmányho 29, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01, IČO: 47 372 176, Vznik funkcie: 28.02.2020
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/25/2019-101 zo dňa 05.02.2020 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka S-SPIN, s.r.o., Masarykova 51, 071 01 Michalovce, IČO: 36 651 222 a za správcu podstaty ustanovil spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k.s., zn. správcu S1661.