Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 196/2020
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 12.10.2020
  • Značka:
  • R170026
Značka Obchodného registra : R345446
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 492/B
OBCHODNÉ MENO: TATRA ESTATE a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mickiewiczova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07
IČO: 00 168 653
DEŇ ZÁPISU: 14.12.1992
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod,
2. sprostredkovateľská činnosť,
3. prenájom bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom,
4. ubytovacie služby,
5. reprografické práce,
6. reklamná a propagačná činnosť,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Vargová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 6490/38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 23.06.2016
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Juraj Pivovárči, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie Nivy 12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 23.06.2016
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Csaba Géza Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.07.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovať a konať za spoločnosť môžu všetci členovia predstavenstva. Predseda a podpredseda predstavenstva môžu podpisovať samostatne, člen predstavenstva podpisuje spolu s ďalším členom predstavenstva.
DOZORNÁ RADA:
predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Opet, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. SNP 9, Názov obce: Trenčianske Teplice, PSČ: 914 51, Vznik funkcie: 23.06.2016
Meno a priezvisko: Peter Masár, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 1474/2, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.07.2020
Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Urban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 5247/24, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01, Vznik funkcie: 21.07.2020
AKCIONÁR:
Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Vargová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 38, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 060 060,000000 EUR
AKCIE:
Počet: 1241, Druh: dematerializovaná - na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 660,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
PREDAJ
Predaj podniku: Zmluva o predaji podniku uzatvorená dňa 23. októbra 2014 a účinná 27. októbra 2014 medzi TATRATOUR Slovakia, s.r.o., so sídlom Teplická 74
Piešťany 921 01, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: sro, vložka č. 34799/T, (kupujúci) a TATRATOUR, a.s., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava , zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 492/B, (predávajúci)
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.6.1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. premenou z družstevného podniku cestovného ruchu TATRATOUR v súlade s § 766 Zák. 513/91 Zb.
Stary spis: Sa 970
2. Stanovy spoločnosti schválené na valnom zhromaždení a.s. konanom dňa 4.5.1993 v zmysle zák. č. 513/1991 Zb.
Stary spis: Sa 970
3. Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.04.1995.
Zápisnica z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 14.09.1995.
Stary spis: Sa 970
4. Notárska zápisnica č. N 15/97, NZ 14/97
zo dňa 28.1.1997, osvedčujúca priebeh mimo-
riadneho valného zhromaždenia.
Notárska zápisnica č. N 28/97, Nz 27/97
zo dňa 26.9.1997, osvedčujúca priebeh mimo-
riadneho valného zhromaždenia konaného dňa
26.9.1997, na ktorom boli schválené nové
stanovy spoločnosti.
Stary spis: Sa 970

5. Notárska zápisnica N 66/98, Nz 66/98 spísaná dňa 27.5.1998 osvedčujúca priebeh X. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III., VI. a zmena členov dozornej rady.
6. Zápisnica zo dňa 17.12.1998.
7. Zmena stanov odsúhlasená na XI. na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 98/99, Nz 98/99 spísanou notárkou JUDr. Irenou Bošanskou.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.12.1999. Priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 195/99, Nz 195/99 spísaná notárkou JUDr. Irenou Bošanskou. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady a.s. zo dňa 29.112.1999. Zápisnica č. 1/P zo dňa 29.12.1999 rokovania predstavenstva.
9. Notárska zápisnica č. N 68/01, Nz 67/01 zo dňa 11.5.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
10. Notárska zápisnica N 331/02, Nz 329/02 spísaná dňa 10.12.2002 notárom JUDr. Dzamkom osvedčujúca priebeh XVII. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o znížení základného imania, zmene stanov.
11. Zápisnica zo zasadania predstavenstva dňa 30.1.2004 a 3.3.2004.
12. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2010.
13. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2011.
14. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2012.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03. 2015.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2016.